Advertisement
  1. Computer Skills

Průvodce pro začátečníky o přístupnosti na macOS

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

3. prosince 2017 se zapisuje jako 25 výročí mezinárodního dne lidí s postiženími,den který je podporovám Spojenými Národy.

V tomto tutoriálu vám ukážu některé asistivní technologie prosazované Applem, k tomu aby pomáhaly lidem se specifickými potřebami.

Historie

Mezinárodní den postižených lidí má v úmyslu prosazovat porozumění lidí s postiženími a podporovat jejich důstojnost, práva a dobré bytí.

Skrze tuto roční oslav Spojené Národy hledají vyšší podvědomí o benefitech integrace těchto lidí do každého aspektu politického, sociálního, ekonomického i kulturního života.

Apple, Macy a lidé s postiženími

Apple tvrdí že technology by měly být přístupné všem bez rozdílu, včetně Sady Paulson, který využívá Switch Cotrol na Macu jako demonstraci ve svém propagačním Apple videu.

Sady Paulson je video editor certifikovaný v Final Cut Pro který používa Swich Control k editaci filmů na svém Macu.

Apple - přístupnost - Sady, video bezplatné video o Apple na Youtube

Apple tvrdí "Věříme že technologie by měly být přístupné všem" A to i ta nejlepší, nejvýkonější technologie by měla být přístupná všem včetně lidí s postiženími. K práci, ke tvorbě, ke komunikaci, k tomu zůstat fit, k tomu být zabaven. nenarhujeme produkty pro pro některé lidi nebo pro většinu lidí. Navrhujeme je pro každého.

Asistivní technologie

Některým lidéem s postižením je pomoženo s používáním počítačů pomocí asistivní technologie.

Apple zahrnul asistivní technologii do svého software aby byl přístupnější lidem se specifickými potřebami. Asistivní technologie pomáhá slepým tvořit prezentace i lidem z fycickou vadou upravovat videa anichž by použil tradičnní myš či track pad.

Hlavní okruhy asistivní technologie

1. Slepci a lidé s poškozeným zrakem

VoiceOverVoiceOverVoiceOver
Voice Over/ předčítání

Pro lidi s zrakovými problémy, Apple VoiceOver aplikací je tu čtečka obrazovky, která jde ještě dále než jednoduchá text-to-speech apka. Apple hluboce integrovatl VoiceOver do macOS což znamená, že je kompatibilní se všemi nativními aplikacemi.

VoiceOver byl vytvořen tak, aby vám řekl co je na obrazovce a vedl vás specifickými akcemi, například vytvořením prezentace, navigováním mezi aplikacemi a upravou videa.

Apple také poskytuje informace aby pomohl vývojářům integrovat VoiceOver kompatibilitu do svých aplikací.

V macOS High Sierra, Apple vylepšil VoiceOver k jednodušší navigaci PDF dokumenty a mezi zprávami. Vylepšení VoiceOver v Safari obsahuje vylepšenou navigaci webových stránek včetně automatického přepínání to správného hlasu na stránce, která je v jiném jazyce.

Jak by jute asi čekali, na macu je možné s detailní AD ikonou v itunes Store.

VoiceOver podporuje více jak 100 kompatibilních brailových zobrazení a je první obrazovka která je předčítá.

Obnovené Braillovo zobrazení je elektro-mechanické zařízení, které obrazoje znaky v podobě dírek a vyvýšených míst na plochém povrchu. Slepí uživatelé, kteří nemohou používat počítačový monitor mohou využít předčítaný text.

Apple macOS umožńuje počítačovému uživateli diktovat odpovědi na emaily a instruovat ho k  navigaci na internetu ve více jak 40 jazycích. Diktování má přístupk 50 formátovacím a editačním příkazům, umožňujícím vám mluvit na Maca a kurzívou označit slovo či větu, napříkdal. Uživatelé možou s diktovacími příkazy vytvořit workflow v Automatoru.

Siri, poprvé představea na iOS zařízeních je dostupná na macOS a je integrovaná s VoiceOver. Používat a najít soubor a předčítat.

Další možnosti, k asistenci jsou lupa kurzoru. K lokaci myši na větší obrazovku, zastřeste myší a zvětší se kurzor.

Možnosti kontrasku dovolí uživatelů macu invertovat barvy, či stupně šedi či různé stupně kontrastu, aby byly vidět věci jednodušejji. Změny jsou aplikovány na systémové úrovni.

Několik posledních let, síla Mac software a hadware umožnila některé animace uživatelského rozhraní. I když jsou vizálně lákavé, vůbec nejsou ničím nápomocné. Těm co vadí pohyblivé elementy na obrazovce můžou je zredukovat v částech systémou jako   - Spaces, Notifikační Centrum a Dock.

2. Hluchota a nedoslýchání

Closed CaptionsClosed CaptionsClosed Captions
zavřené titulky

Pro hluché a nedoslýchavé, FaceTime znamená pro lidi který používají znakovou řeč ke komunikaci mohou snadněji komunikovat  ze svého Maca s někým kdo má iOS zařízení či druhý Mac.

Od verze macOS High Sierra, Siri akceputje otázky a instrukce v novém módu Type to Siri, umožňující použití digitálního asistenta pomocí klávesnice.

Skrze iTunes, filmy, televizní programy a podcasty které podporují Closed Captioning jsou přehrávány s CC ikonou. Velikost písma a styl popisků mohou být změněny uživatelem Maca.

Pro ty kdo neslyší a stereo pro ně není vhodné. Raději levý a pravý kanál, možná s odlišným audiem do každého kanálu, macOS pomůže s oběma kananály, se schopností nastavit hlasitost pro obě strany.

Systém pohotovstních zvuků, může být také minut, když je pozornost soustředěna na něco jiného, Screen Flash může být zapnut.Funguje s každou aplikací, která používý systémové pípnutí.

I když si mnoho lidí smskuje, než píše iMessage je to skvělý nástroj pro ty co preferují komunikaci pomocí textu, než mluvou.

3. Fyzické a motorické handicapy

Accessibility KeyboardAccessibility KeyboardAccessibility Keyboard
přístupná klávesnice

Klávesnice byla a ja primární vstupní zařízení počítače a Mac není žánou vyjímkou. Ale klávesnice neni vhodná pro všechny. Lidé s zdravotními postiženími či motorickými problémy mohou mít těžkosti s nětkerými změnami.

Od dob macOS highSierra, klávesnice zpřístupnění je upravitelná klávesnice zobrazá na obrazovce a pomáhá tak postiženým uživatelům se psaním a navigací. Také podporuje head-tracking software což znamená že macOS může být použit, anichž by byl potřeba jediný klik myši.

Znovu, Apple digitální Asisentka, Siri pomáhá s požadavky hledání na internetu, s hledáním dokumentů, tvorbou připomínek či zasílání zpráv nebo emailů.

Příkazy diktováním kombinované s Automatorem je silný nástroj pro automatizování procesů pro ty, co preferují Mluvení na Maca.

Apple has lots of support materials on its websiteApple has lots of support materials on its websiteApple has lots of support materials on its website
Apple disponuje mnoha materiály pro podporu na svých web stránkách.

Switch Control pro lidi s extenzivními motorickými problémy a asistvní technologie k navigaci pomocí klávesnice na obrazovce, nabídkami a Dockem

Přepínač, joystick, klávesnice nebo trackpad mohou fungovat jako adaptivní zařízení. Tato kontrola je posunuta o krok dále s Platform Switching, která dovolí užitaveli Maca operovat s dalších zařízením sychronizovaným s iCloud účtem jako je iPad či iPhone.

Další fíčury jako je Sticky Keys, Slow Keys a Mouse Keys jsou také zabudovány do macOS, aby pomohly s problémy se zručností. Stlačením klávesy může být zobrazen, nebo doplněn spolu se zvukovým efektem.

Nebo citlivost klávesnice může být upravena - spoždění mezi stisknutím kláves, či zvukem pro potvrzení.

Znaky nurmerické klávesnice mohou být použity ke kontrole kurzoru, místo myši či trackpadu pro ty co mají těžkosti s používáním těchto zařízeními. Tento způsob může být použit k navigaci nabídek, aplikací oken či Doku.

4. Učení a gramatické vady.

Někteří lidé se učí lépe když slyší to co čtou, nebo píšou. Text to Speech může být použito pro čtení knížek, či webových stránek. Zvýrazněte sekci textu a nechte si ho ji přečíst v jednom ze 70 hlasů ve 42 různých jazycích.

Pressing the F5 key helps vocabulary with word completionPressing the F5 key helps vocabulary with word completionPressing the F5 key helps vocabulary with word completion
Držení klávesy F5 pomůže slovník s dokončením slova.

Držení klávesy F5 pomůže slovník s dokončením slova.macOS navrhuje slova, ze kterých si uživatel může vybrat.

Pro lidi s poruchami učení či kognitivními problémy. Jednoduchý Finder zmenší Dock do tří složek a aplikací. Složky a soubory zobrazené do úhledných ikon v jednom okně, což zjednodušuje uživatelské rozhraní.

Další aplikace, které mnoho z náš bere za samozřejmost, jako je FaceTime, která pomáhá komunikovat pomocí znakového jazyka. iMessage použitá společně s Text to Speech vám dovolí slyšet slova nahlas.

Jak se dostat do možností zpřístupnění

Accessibility OptionsAccessibility OptionsAccessibility Options
Možnosti zpřístupnění

Asistivní technologie, popsány výš jsou součástí každého Maca s operačním systémem macOS High Sierra. Mnoho z nich bylly již zahrnuty do starších verzí macOS a OS X.

Přístup k těmto technologií je jednoduchý a rychlý skrze možnosti zpřístupnění. Přístup se liší podle toho jakého maca používáte.

  • Pri použití externí klávesnice (Mac mini a iMac) stiskněte klávesy Option-Command-F5 
  • Na zabudované klávesnici (MacBook) stiskněte klávesy Fn-Option-Command-F5. 
  • Ma macbooku s Touch ID, tříkrát stiskněte Touch ID

Pro zavření okna, klikněte do Done nebo klikněte kdekoli mimo okna.

Užitečné odkazy

Accessibility AccessoriesAccessibility AccessoriesAccessibility Accessories
příslušenství zpřístupnění

Závěr

V tomto tutoriálu jsem vám ukázal něco z software Asistivní technologie, co je zabudované do macOS a OS X bylo to navrhnuto vak aby počítače mohli používat i lidé s různými postiženími.

Přístupnos má klíčový význam pro Apple, kde jsou inženýři speciálně trénovaní k implementaci těchto fíčur do produktů. Ne jenom fíčury zpřístupnění za žádné připlácení. Tyto asistivní technologie jsou dostupné uživatelům počítačů Mac.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Computer Skills tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.