Advertisement
 1. Computer Skills

Jak mít Maca stále efektivního a dobře spravovaného - Část 2

Scroll to top
Read Time: 7 min

() translation by (you can also view the original English article)

Macy, stejně jako jiné stroje, mají sklony se nakonec porouchat. Nepřetržitým používáním jeho efektivita může klesat a stroj se začne chovat nevypočitatelně.

Může to být selháním fyzických částí jako je základní deska, RAM, či vnitřní ventilátor.

Soubory se neotevírají kvůli systémovým chybám, vyhledávání se může zdát pomalejší či irelevantní, aplikace se můžou začít chovat nevypočitatelně a prostě neposlouchají.

Můžete minimalizovat jak počet počet tak si závažnost těchto problémů plánem údřžby.

Tento tutoriál vám ukáže údržby jak mít Maca efektivního a dobře spravovaného. kroky a instrukce jako průvodce k určení vašeho vlastního režimu údržby.

V první části sérii těchto tutoriálů, jsem vám ukázal jak:

 • Mít aplikace aktualizované
 • Odstranit aplikace, smetí a nechtěné soubory

V tého druhé části série těchto tutoriálů vám ukážu jak:

 • Si rozvinete zdravé návyky při práci s Macem
 • Vypnete nepotřebné věci do kterých jste přihlášeni

Rozviňte si zdravé návyky při práci s Macem

Mac nabízí skvělé nástroje pro práci a ke správě souborů. Když si zorganizujete své soubory, dostanete se k nim rychleji, ušetříte čas při jejich hledání, a mnohem více.

Rozvinutí zdravých návyků při práci s Macem, minimalizuje potřebu periodické údržby, například můžete použít Automator k vyčištění plochy či k automatické organizaci složky Downloads.

Vysypat koš

Koš je jen další složka sídlící na Macu. Přesunutím souborů do složky Koš je automaticky nesmažete.

K uvolnění volného místa na Macu musíte koš vysypat. Když nějaké soubory náhodně hodíte do koše, můžete je tam stále najít a dokonce obnovit jejich původní místo.

Klikněte na ikonu Koše v Docku a prohlédněte její obsah před vysypáním. Můžete také nechat svého Maca, aby to dělal automaticky, když se soubor nachází v koši víc jak 30 dní. Vyberte Apple Nabídku > O tomto macu > Úložiště a klikněte na správa.

Click Manage in the Storage tabClick Manage in the Storage tabClick Manage in the Storage tab
Klikněte na Správu v záložce úložiště

V seznamu na levé straně vyberte doporučení a zapněte Automaticky vysypávat koš.

Turn on empty trash automaticallyTurn on empty trash automaticallyTurn on empty trash automatically
zapněte Automatického vysypávání koše

Restartujte Mac

Jak používáte Maca a nevypínáte ho můžete si všimnout, že za nějaký čas výkonost pomalu klesá. Důvody mohou být následující:

 • Uniká pamět počítače kvůli systémovým procesům a jiným aplikacím
 • Bugy přesahující RAM a využití procesoru
 • Zvětšování počtu virtuálních swap souborů na disku, když Mac má málo dostupné fyzické paměti RAM

Kdykoli kdy si všimnete, že Mac neběží tak jak by měl, restartujte tím že kliknete na nabídku Apple a vyberete Restart...

Vyčištěte plochu a složku Downloads

Finder má lepší organizační schopnosti a má složky pro různé kategorie, mnoho lidí má tucty nebo stovky souborů na ploše, které stáhne, se kterými praucuje atp.

macOS bere každou ikonku na ploše jako okno, a každé okno zabírá jistou část RAMek

Technicky Plocha je také jen další složky na Macu, můžete vypnout náhledy ikon v volbách zobrazení.

Můžete použít Automator i utilitky třetích stran k vyčištění plochy a k automatické organizaci složky Downloads

Stiskěte Command-Mezerník ke spuštění Spotlight a napište Automator. Vytvořte novou akci šložky k přesunutí otisku obrazovky na plochu do určité složky a roztáhněte jí do určité šířky.

Create a new folder action document in AutomatorCreate a new folder action document in AutomatorCreate a new folder action document in Automator
Vytvořit novou akci složky v Automatoru.

Poté na horní straně okna uvidíte, Akce složky přesouvá soubory a složky.

Klikněte tam kde si říká: vyberte složku a vyberte složku plocha

Na levé straně je seznam všech dostupných akcí. Hledejte akce Finderu a přesuňte je napravo.

Add find finder items to the right side of the windowAdd find finder items to the right side of the windowAdd find finder items to the right side of the window
Přidejte přidat finder položky z pravé strany okna

Změňte všechny položky a každé položce vyberte následující parametry.

 • pojmenujte začínající na Screen Shot
 • Souborové přípony končící na png
Change the parameters within Find Finder ItemsChange the parameters within Find Finder ItemsChange the parameters within Find Finder Items
Změňte parametry v Finder položek

Přesuňte Finder pološky z pravé čáti okna. Nastavte na parametry vašeho výběru.

Přetáhněte obrázky do pravé části okna. Workflow přesune screenhot do složky a pak změňte její velikost na 850px.

Final part of the folder action in automator for MacFinal part of the folder action in automator for MacFinal part of the folder action in automator for Mac
Najděte částo akce složky v automatoru 

Pužitím této metody můžete vytvořit akce složek k organizaci Downloads složky a přesunout soubory do určité složky.

Alternativy:

Unclutter - je placená utilita za $6.99 k pomoci s organizací schránky, souborů a poznámek v jednom společném  panelu přístupném v nabídce. Máchněte dolů trackpedem v downloads nebo sjeďte dolů, aby se panely zobrazily. Clipboard/schránka ukáže seznam clupboard historie. Souborový panel ukáže seznam souborů, přetáhněte soubory do nepořádné plochy. Panel Pouznámky vás nechá napsat rychlou poznámku.

Hazel je placená utilitka za $32 ke sledování složek na Macu pro události které nadefinujete - soubor který přidáte či pozměníte a iniciuje akce založené na pravidlech, které nastavíte, jako je přesun či přejmenování souboru, přidání štítku a více. Pokud jste právě začali používat Hazel, máme pro vás několik tuturiálů tady na Tuts+.

Vypněte položky při přihlášení

Položky při přihlášení jsou aplikace, dokument, sdílené síôvé soubory či jiné položky které si přejete aby se automaticky otevřely při startu Maca.

Když nainstalujete aplikaci, můžete být tázáni na povolení či nabídku otevřít při přihlášení. Tyto položky zpomalují start Maca, hlavně když nemáte SSD disk. 

Otevřete panel uživatelé a Skupiny z předvoleb systému. Vyberte uživatelský účet s levého sidebaru a klikněte na položky při přihlášení. Uvidíte seznam položek, které se otevřou při každém přihlášení do jednotlivého účtu.

Login items tab in System PreferenceLogin items tab in System PreferenceLogin items tab in System Preference
Položky při přihlášení v systémových předvolbách

K přidání položky , přetáhněte  položky do seznamu a klikněte na symbol plus k vybrání požoky.

Klikněte na symbol Mínus k odstranění položky, která by se otevřela při přihlášení či klikněte na skrýt aby aplikace byla schována z popředí - položky se minimalizuje do docku.

Add and remove login items in System Preference for MacAdd and remove login items in System Preference for MacAdd and remove login items in System Preference for Mac
Přidat a odstranit položky při přihlášení v předvolbách systému.

Ačkoli toto je jednoduchý způsob jak odstranit položky při přihlášení, dělá jen polovinu práce a realita je omoc komplikovanější.

Od verze OS X 10.4 apple vyvinul unikátní systém k automatickému spouštění položek: Spouštěcí agenti a démoni kontrolované spouštěcími procesy.

Launchpad spouští další procesy jako reakci na podmínku když nastanou určité akce. Launchpad se učí co dělat tím, že si přečte .plist doubory v těchto místech.

 • /Library/LaunchDaemons/  pro instalované aplikace
 • /System/Library/LaunchDaemons pro nativní procesy mac0S
Launch Daemons folder in your MacLaunch Daemons folder in your MacLaunch Daemons folder in your Mac
Launch Deamons složka vašeho maca
 • /Library/LaunchAgents/ pro všechny uživatele
 • ~/Library/LaunchAgents/ pro vybraného uživatele
 • /System/Library/LaunchAgents/ jen pro macOS
LaunchAgents folder on your MacLaunchAgents folder on your MacLaunchAgents folder on your Mac
LaunchAgents složka pro Mac

Položky v spouštěcí démoni se načtou kdy spustíte maca jako administrator.  Běží na pozadí anichž by potřebovali uživatelské vstupy a mají efekt na celý systém. Například scripty vykonávající úkoly spojené s údržbou systému, s tiskem a bluetooth.

Položky v LounchAgents se načítají, když se přihlásí konkrétní  uživatelé. Přistupují ke grafickému uživatelskému prostředí a vyobrazují informace, které by pro vás mohly být užitečné. Například - Kalendář, aplikace minitorující kalendářové akce a spustí se když se přihodí nějaká akce.

V mnoha případech tyto položky se spouštějí konstantně na pozadí, někdy běží podle naplánování v intervalech a někdy se spouštějí podle potřeb. Například - spuštěná položka asociovaná s Time Machine jí říká spustit jednou za hodinu. Do té doby co zálohovací proces nepoužívá procesor ani RAM, Když se spustí může používat oba.

Můžete mít také procesy o kterých víte, že je už nepotřebujete. Možná je již nepoužíváte, nebo byly odistalovány. Můžete bezpečně odstranit ty .plist soubory. Ale vždy si udělejte zálohu před jejich vymazáním. Každá položka smazaná z těchto složek může udělat obrovský rozdíl ve startu počítače, ale může trochu pomoct.

Poznámka, nemaže žádnou položky ze System LaunchAgents nebo LaunchDaemons složek. Mac se může stát nestabilní a tato akce může vést k pádům systému. Většinou začínají na com.apple...

Můžete sledovat tyto složky automaticky pomocí Akcí složek. Ta je spojena s applescripty složek systému, takže když se změní scripty se spustí a upozorní vás.

Otevřete apku AppleScript Editor. Klikněte na Předvolby... a mrkněte na obecné> zobrazit script menu a nabídkové liště.

Enable script menu in the menu barEnable script menu in the menu barEnable script menu in the menu bar
Povolte script nabídku v menu baru

klikněte na Script nabídku vyberte Akce složky> povolit akce složky. Poté ze stejného podmenu vyberte připojit script do složky.

Attach script to folder by first enabling folder actionsAttach script to folder by first enabling folder actionsAttach script to folder by first enabling folder actions
Připojte script ke složce, povolením akcí složky.

Objeví se dialogové okno. Vyberte přidat - novou položku možnost upozornění

Attach script to launchdaemon folder As any new item gets added an alert will be displayed in the notificationAttach script to launchdaemon folder As any new item gets added an alert will be displayed in the notificationAttach script to launchdaemon folder As any new item gets added an alert will be displayed in the notification
Připojte script do složky launchdeamon. Každá nová položka dostane upozornění které bude zobrazeno v notifikacích.

Klikněte na OK a souborový otevře se prohlížeč 

Najeďte na username/Library/LaunchAgents složku a klikněte na tlačítko otevřít.

enable-folder-in-launchagents-applescriptChoose LaunchAgents folder if any plist file gets added then youll see a notification in Finderenable-folder-in-launchagents-applescriptChoose LaunchAgents folder if any plist file gets added then youll see a notification in Finderenable-folder-in-launchagents-applescriptChoose LaunchAgents folder if any plist file gets added then youll see a notification in Finder
Vyberte složku LaunchAgents a jestli nějaký .plist soubor dostal upozornění uvidíte ho v notifikacích ve finderu.

Přidejte dalších LaunchDaemonLaunchAgents složky tam kde si přejete akce aplikovat. Nyní kdekoliv uvidíte .plist soubor přidá se do těchto složek a uvidíte upozornění ve finderu.

Závěr

V tumto druhém tutoriálu jsem vám ukázal některé způsoby jak udržovat Mac. Nění nutné dodržovat všechny kroky. Mějte na paměti tyto instrukce jak startovací bod pro váš plán údržby. V další části této série tutoriálů, budeme pokračovat v návodu efektivního a dobře udržovaného Maca.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Computer Skills tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.