Advertisement
 1. Computer Skills

Jak udržíte Maca efektivního a dobře udržovaného -Část 1

Scroll to top
Read Time: 9 min

() translation by (you can also view the original English article)

Počítače Mac, stejně jako jiné stroje mají sklony nakonec vypovědět službu. Se stálým používáním se jejich efektivita časem snižuje a stroj se může chovat nevypočitatelně.

Může to být zapříčiněno některými šoučástkami jako je nepříkla RAM, či vnitřní venilátory atd.

Soubory se můžou stát neotvíratelné kvůli systémových poruchám, hledání se může stát pomalejší nebo dokonce ireleventní, aplikace můžou začít neposlouchat atd.

Můžete však minimalizovat oba dva tyto problémy  pravidelnou údržbou.

V tomto tutoriálu si ukážeme kroky k udržení maca efektivního. Popřemýšlejte o těchto krocích jako o sadě průvodců ke stanovení vašeho režimu údržby.

V tomto tutoriálu konkrétně v této první části celé série vám ukážu jak:

 • udržet aplikace aktuální
 • odistalovávat a mazat aplikace, mazat něchtěný a starý obsah a nepotřebné soubory

V druhé části v sérii těchto tutoriálů vám ukážu:

 • Osvojit si zdravé zvyky při práci na počítačích Mac
 • Vypnout nepotřebné uživatele 

Udržovat aplikace aktualizované

Vývojáři čas od času vypustí nové verze svých aplikací tím, že se zbaví  bezpečnostních zranitelností, představí nové fíčury a odstraní bugy. Aktualizace aplikací třetích stran, stejně jako apky Apple jsou defaultně aktualizovány pomocí App Store apllikace.

Když se update stane dostupný, dostanete upozornění několika způsoby buď nástrojovou lištičkou, nebo ikonou App Store v Docku.

Stisknte Command-Space pro spuštění Spotlightu a napište App Store. Klikněte na Updates tlaítko a zobrazí se vám dostupné updaty defaultních aplikací a aplikací zakoupených v App Store.

Download updates from App StoreDownload updates from App StoreDownload updates from App Store
Stáhnutí updatů z App Store

Je také možné nastavit App Store, aby updaty aplikací stahoval automaticky.

Jděte do System Preferences  > App Store a zkontrolujte automaticky upaty.  Můžete zkontrolovat některé či všechny tím že:

 • Download newly available updates in the background. App Store vás upozorní na novel update a stáhne je automaticky, takže si je budete moct nainstalovat,kdy se vám bude hodit Klikněte na Install k instalaci updatu.  klikněte na Later (později) a vyberte  Try in an hour (za hodinu), Try tonight (v noci), nebo Remind me Tomorow (připoměň mi zítra)
 • Instalujte updaty aplikací -  Appstore automaticky tiše updatuje apllikace poté co je stáhne, kromě těch které po instalaci vyžadují rastart počítače.
Configure App Store UpdatesConfigure App Store UpdatesConfigure App Store Updates
Nastavení App Store updatování 

Aplikace stažené z App Store se updatují před App Store, ale mnoho aplikací stažených z internetu, nemusí být automaticky updatované systémem jako ty u těch stažených přes App Store.

Mít aktualizované aplikace je někdy dost obtížné, protože někteří vývojáři  nemusí komuniktovat se svými zákazníky.

MacUpdate Desktop, je v současné době nejrychlejší, nejjednodušší  a nejefektivněší možnost automackého updatu aplikací. Instalace proběhne po přihlášení do MacUpdate účtu.

Klikněte na možnost Apps Aplikace v sidebaru a klikněte na Apps> Check for Updates. Aplikace automaticky prohledá počítač Mac a zkontroluje updaty a zobrazí dostupné updaty. Dostupné updaty s zobrazí červeně.

Update all the installed apps with MacUpdate DesktopUpdate all the installed apps with MacUpdate DesktopUpdate all the installed apps with MacUpdate Desktop
Aktualizace všech nainstalovaných aplikací nainstalovanýh přes MacUpdate
1. Záložka a aktualizaci zobrazí všechny updaty.
2. Aktualizujte všechny pomoví Update all jedním klikem.

Klikněte na Update All ke stažení a instalaci všech updatů. K updatování vybrabraných aplikací, dvakrát klikěte na cílový update v hlavním okně a klikněte na Update.

Pokud jste zatím free uživatel můžeze updatovat pouze pět aplikací měsíčně. Premivé členství stojí 20 dolarů na půl roku a dá vám premiové výhody.

Odstraňte aplikace, nechtěné a nepotřebné soubory.

Odstraňte aplikace, které nepotřebujete.

Podívejte se na aplikace a ve složce  Applications/Utilities máte i aplikace které máte nainstalované, ale nepoužívané třeba po roky.Pokud máte stovky apliací, může být těžké si pamatovat, které jste  naposledy otevřeli.

Klikněte na tlačítko Applications, která je v sidebaru v Finderu a dvojitým klikem na druhý soupeček zkonrolujte na Date Last Opened. 

Check Last Opened from the column header in the Finder appCheck Last Opened from the column header in the Finder appCheck Last Opened from the column header in the Finder app
Podívejte na poslední otevřená apky ve Finderu

Můžete také setřídit aplikace podle názvů a pod či je dát do skupin podle podobností.

V seznamu, klikněte na View a vyberete Arrange By > Date Last Opened. Když tak provedete, vaše aplikace se seřadí podle vás.

 • Dnes
 • Včera
 • V posledních 7 dnech
 • V posledních 30 dnech
 • V letošním roce  a 
 • Minulý rok

To vám napoví, které aplikace používáte každý den ve vašem workflow, často či zřídka kdy, třeba jen pro specifický úkol.

Arrange your apps accordingly in the Finder appArrange your apps accordingly in the Finder appArrange your apps accordingly in the Finder app
Sstřiďte vaše aplikace podle preferencí v Finderu.

Udělejte si seznam aplikací které s ipřejete odstranit a uložte si licenční klíče aplikací které jste zakoupilyv aplikace 1Password nebo jiný správce hesel dle vašich preferencí. Odinstalování aplikace je také jednoduché, zkrátka přesuňte aplikaci do koše, který je v docku.

Některé aplikace budou vyžadovat zadání hesla, když se pokusíte je přesunout do koše a některé mají i  svou uninstační apku. Vývojář určí zda zahrne samostatný uninstaler do softwarového balíčku. Napřklad, Adobe poskytuje samostatný Uninstaller aplikace k odistalovnání Flashe. Little Snitch pro Maca také poskytuje samostatnou aplikaci pro odinstalování.

Podle Apple Developer Library,  aplikace ukládají růzé soubory na specifická místa.

 • Složka apllikací - Toto je instalační šložky všech aplikací
 • Složka knihoven - je to nejvyšší složky pro ukládání soukromých dat aplikací a jejich nastavení.Těchto složek existuje více, ale měli byste se vždy podívat do Library složky v adresáři Home.
 • Application Support directory -  To je místo kde jsou uloženy aplikace a sobory aplikací, není však požadováno pro aplikaci aby běžela, jsou to například šablonya konfigurační soubory.
 • Caches directory - toto je složky kam aplilkace cachují své soubory a jiná dočasná data, která aplikace znovu vytváří dle potřeb. Tato složka se nachází ve složce Library.

Je evidentní z dokumentu podpory, když odisnstalujete apliace, nechává za sebou vše či nějaké soubory v těchto složkách.

Tyto dokumety nepředstavují žádné riziku pro počítač Mac, pokud je však necháte na počítač ledabyle na disku, můžou znepokojovat. Popřemýšlejte o tom, že použite nějakou ultilitku která odstraní všechy soubory tohoto typu, anichž byste je museli hledat manuálně.

AppCleaner- je utilitka, která je  zdarma a umožní vám odinstalovat aplikace i jejich support files. Přetáhněte aplikaci do aplkačního okna či ho najděte a odinstalujtel

AppleCleaner najde všechny soubory týkající si apky a vymaže je když kliknete na Remove tlačítko. s aplikací AppCleaner můžete smazat i wingety a pluginy. jděte na AppCleaner > Preferences a zěpněte SmartDelete. Toto  odstraní všechny support (pomocné ) oubory i s aplikací.

Appcleaner uninstall apps and their support files Appcleaner uninstall apps and their support files Appcleaner uninstall apps and their support files
Appcleaner odinstaluje aplikace i s jejich pomocnými soubory.
1.Odinstalujte aplikace, pluginy a widgety.
2. Najděte aplikace, které chcete odinstalovat.
Zapněte možnost SmarDelete 

Alternativy:

AppDelete je placená utilitka, která stojí 7.99 dolarů, a smaže i pomocné soubory spolu s aplikací. Aplikace vám dovolí nevymazat a nechat si archivy všech aktivit a má v sobě možnost vrátit možnost vymazání. Najde položky které často neviditelné nebo zkryté a také podporuje jazyk třetích stran.

iTrash je placená utilitky je asi za  8,50 amerických dolarů, vymazává i podrpůrné soubour jdoucí s aplikací. Umožní vám nevymazávatl logy a všechny aktiviy  a umožní vám najít soubory týkající se aplikace i zastaralé soubory. Také podporuje jazyky třetích stran.

Odstraňte nechtěné a nepotřebné soubory.

Nechtěné doubory jsou kombinací dočasných a podpůrných souborů nacházejících se na různých místech, někdy neviditelných a někdy také nepřístupných pro uživale (pro vás).Junk soubory jsou hlavně log soubory, cache soubory, duplicitní soubory a soubory které prostě nepotřebujete.

Log soubory

Každý Mac obsahuje nespočet log souborů, různými druhy informací,které byly zaslány systémovými procesy a aplikacemi. Můžete použít tyto informace k analyzování problémů, které se se staly v minulosti Log soubory jsou umístěny

 • /private/var/log ...vyberte Go > Go to Folder ve Finderu a zadejte /var/log in the dialogový box
 • ~/Library/Logs
 • /Library/Logs  Logy iso vytvářeny hlavně z aplikací uživatele

Jak mac pravidelně spouští skripty pro údržbu a komprirmuje nebo zaměňuje staré kopie za nové, takže se nemusíte starat o log soubory

Mac drží několik generací veerzí těchto kopií archivů, dokud nejsou vymazány. Čištění log souborů by nemusela být část pravidelné údržby.

Run a terminal command to quickly check the date and time stamps of the log files associated with each maintenance scriptRun a terminal command to quickly check the date and time stamps of the log files associated with each maintenance scriptRun a terminal command to quickly check the date and time stamps of the log files associated with each maintenance script
Spustě příkaz v Terminálu k rychlé kontrole dat a známek v log souborech asociovanách v s každám udržujícím skriptem

Měli byste čisti log soubory jen tehdy, když narostou do obrovskýc velikostí na disku. V takové případě, prohlédněte lof soubor a najděte důvody proč vyrostli do takových velikostí. Použijte aplikace třetích stran a analyzujte systém a složku s uživatelskou knihovnou.

Cache soubory

Všechny aplikace běžící pod macOS -  prohlážeče, aplikace, všechny používají Caches.

Caches jso malé soubory, které obsahují méně důležitá data Například, Safari ukládá text a obrázky navštívejích stránek do cach a při příštím navštívení stránky s stránka rychlejí zobrazí.

Problémy se můžou objevit když se požkodí tyto soubory, lhlavně při nečekaním pádu systému, aplikace,i přpojením na síť či problémy se systémovými hodinami.

Kvůli tomu, že cache soubory jsou zpravidla skryté, řešení problém s nímto obsahem je poměrně složité. Jednoduchý způsob jak zjistit jádro problému je odstratnit všechny cache sobory a restartovat danou aplikaci.

Ačkoli čištění cache může být efektivní krok k údržbě počítače a odstranění určitých problémů, zpomaluje váš počítač. Čištění cache je komplikovanější krok a tento druh čištění by něměl být součástí pravidelné údržby.

Location of cache folder in home directoryLocation of cache folder in home directoryLocation of cache folder in home directory
Místo cache složky je domácí složka.

Měli byste čistit cache jen tehdy, když aplikace nefunguje a zabírá spotřebovává obrovské místo na disku. Za prvé, měli byte vyčistit cache vašeho prohlížeče a kolik místa jste tím získali.

Nepotřebné a duplicitní souboury.

Desktop (plocha), ~/Documents (dokumenty) and ~/Downloads jsou místa nepotřebných souborů a aplikačních disků, staré verze dokumentů, fotek,videí a dalších.

macOS vyžaduje jisté volné místo na disku - mějte alepoň deset procent místa volného pro swap soubory, log reporty, caches, verze dat a mnoho dalšího.

Bez adekvátního volného místa se systém stává pomalejším, a zamrzává při startu což vede ke ztrátě dat. Čištění cache a log souborů pomůže hodně při rychlosti vašeho meca. Je také dost možné, že máte identické copie jednoho souboru na vašem macu.

Všechny dulplicity zabírají místo na disku o kterém třeba ani nevíte. Investovali jste do externího distku čítající 2 nebo 4 GB aby jste udrželi svá cená data a aplikace od detekování velkých a duplicitních dat.

DaisyDisk je placená ulilitka za 9.99 amerických dolarů a dává vám možnost vidět všechny připojené disky jako Macintosh HD, Thunderbolt, flash, síťové disky a další a to v reálném čase. Instalace aplikace ,klikněte an Scan a uvidíte všechny soubory a složky ve visuální interaktivní mapě.

Alternativy - můžete také vyzkoušet  zdarma OmniDiskSweeper  GrandPerspective.<

Click Scan to see the visual interactive map of your hard diskClick Scan to see the visual interactive map of your hard diskClick Scan to see the visual interactive map of your hard disk
Klikněte na Scan, aby jste viděli visuální interaktivní mapu svého disku.

OnyX tu byl od dob Mac OS S 10,2 Jaguar je zdarma, multifunkční, a utlitka obsahuje plno fíčur.

Prostředí apky je  rozděleno do šesti panelů s kategoriemi jako např. Maintenance, Cleaning a Automation a většina z nich je ještě dále rozdělena do fukcí

(Můžete pročistit log soubory, caches (systémové a z pohlížeče či spojenév fonty). skripty pořadují reindexování spolightu a mailové databáze, změny v skrytých preferencí a jiné.

This is just one of dozens of OnyX views each of which has more maintenance optionsThis is just one of dozens of OnyX views each of which has more maintenance optionsThis is just one of dozens of OnyX views each of which has more maintenance options
Toto je jen jeden z tuctu pohledů na OnyX, každý z nich má více udržovacích možností.

DupeGuru je volná utilitka která umí hledat duplicitní soubory. Umí hledat v názvech i v obsahu. 

Umí prohlédnou tagy stejně jako exif data k detekci duplicitní muziky, obrázků schovávajích se ve vaší složce. Dává vám takí možnosti přesunutí či kopírováí duplicit nejenom jejich smazání.

Alternativy - Můžete také použít Gemini2 nebo TidyUp for Mac . Tyto apky poškytují mnoho možností v hledání vašich duplicitních souborů.

Detect duplicate files on your Mac with DupeGuruDetect duplicate files on your Mac with DupeGuruDetect duplicate files on your Mac with DupeGuru
Detekujte duplicitní soubory na vašem macovi pomocí DupeGuru

Závěr

V této části tohoto tutoriálu jsem vám ukázal toto:

 • jak udržet aplikace aktuální
 • jak odstranit aplikace, nepotřebné a nechtěné soubory

Ve druhé části totoho tutoriálu vám ukážu následující:

 • Osvojit si zdravé zvyky k práci s Macem
 • Vypnout nepotřebné uživatele

Není nezbytně nutné dodržet všechny kroky, ale pamatujte na tyto instrukce jako na výchozí bod vyšeho režimu údržby. V této sérii tutoriálů, budu pokračovat a dál váš vést k lepší efektivitě a dobře udržovaného Maca.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Computer Skills tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.