Advertisement
 1. Computer Skills

Jak změnit defaultní prohlížeč webových stránek v OS X

Scroll to top
Read Time: 5 min

() translation by (you can also view the original English article)

Apple počítače jsou dodávány s webovým prohlížečem Safari, Safari, které používá Google pro své vyhledávání. V tomtto tutoriálu vám ukážu jak změnit defaultní prohlížeč.

Pro účely tohoto tutoriálu  používám:

 • OS X 10.11.2 El Capitan
 • Safari 9.0.2
 • Chrome 47.0.2526.111 (64-bit)

Pokud používáte dřívější verze OS X, ne všechny možnosti prohlížeče budou k dispozici v Safari.

Google vyhledávač dominuje

Podle Google, Google zvládá v průměru přes 40,000 vyhledávacích dotazů za vteřinu. To je více než 3.5 miliardy dotazů za den a víc než 1.2 biliónů za rok na celém světě.

Znám a vím to protože jsem si to vygůglil

Google je nesporný lidr v internetovém vyhledávání a stal se lídrem již od svého začátku na Standfordské Univerzitě v roce 1996.

Bylo to v roce 1995, kdy internetové vyhledávání bylo silně zasaženo. Častěji nerozumělo. Ve hledání nějaké informace, Jeden by hledal na Altavistě,Infoseeku, Lycosu, Yahoo a Ask Jeeves. Bylo nutné se podívat na všechny, protože indexování bylo odlišné a s různými stupni úspěšnosti.

Od té doby Google dominoval pomocí inovací svých algoritmů, aby našel relevantní a populární obsah.

Google není jen vyhledávač: Jde o hodně víc než to. Když se podíváme na vyhledávač, není to jen vyhledávač je to spíš byznys prodávající reklamy. Dělá to tak, že vedle releventního obsahu umisťuje i reklamu.

Google Search StatisticsGoogle Search StatisticsGoogle Search Statistics
Statistika Google vyhledávání (Internet Live Stats)

Vyhledávání a používání Google je zdarma. Zdarma v tom smyslu, že za vyhledávání neplatíte. InfoSeek to chtěl změnit v polovině 1990 není zdarma něco stojí.

Je to staré internetové pravidlo, když neplatíte stáváte se produkt. Google poskytuje služby, které nic nestojí, ale za to sbírá data která se vás týkají.

Google shromažďujě data, aby vám cíleně nabízel reklamu. Inzerenti reklam vědí, že jejich reklamy jsou důkladně cílené a zobrazené právě vám.

Google shromažďuje mnoho informací.

O co se snažím v tomto tutoriálu

V tomto tutoriálu vám ukážu jak:

 • Změnit defaultní vyhledávač v Safari
 • Změnit defaultní vyhledávač v Chrome
 • Jak nadefinovat vyhledávač v Chrome

1. Změna vyhledávače v Safari

Ať už  je Google shromažďuje data, která chcete aby zůstala tajná, nebo když chcete experimentovat s vyhledávači, ukážu vám jak změnit defaultní vyhledávač v Safari a Chrome, což jsou hlavní prohlížeče v OS X.

1. Spusťe Safari

Launch the Safari web browserLaunch the Safari web browserLaunch the Safari web browser
Spusťte Safari webový prohlížeč

Safari dovoluje vybrat jeden ze čtyř vyhledávačů. Defaultně je nastaven Google.

Ke změně defaultního vyhledávače, spusťte Safari kliknutím na compass ikonu v Docku.

2. Podívejte jaký vyhledávač momentálně Safari používá

Launch Safari and conduct a search to see which search engine is being usedLaunch Safari and conduct a search to see which search engine is being usedLaunch Safari and conduct a search to see which search engine is being used
Spusťte Safari a proveďte vyhledávání, aby jste zjistili jaký vyhledávač byl použit.

Spusťte Safari a proveďte vyhledávání, aby jste zjistili jaký vyhledávač je použit. V příkladu. Safari používá Google vyhledávač.

Safari defaultně používá Google

3. Vyberte předvolby

Jděte na Safari > předvolby k otevření panelu předvoleb prohlížeče

4. Vyberte hledat 

Vyberte hledat ikonu k zobrazení předvoleb vyhledávání  pro Safari.

5. Změňte vyhledávač

Safari defaultně používá Google pro vyhledávání Je však možné vybrat z následujících vyhledávačů:

 • Google
 • Yahoo
 • Bing
 • DuckDuckGo

Použijte vysunutou nabídku k vybrání preferovaného prohlížeče

Klikněte na červené světýlko k uzavření panelu.

6. Spusťte Safari

Relaunch Safari and conduct a search to check which search engine is being usedRelaunch Safari and conduct a search to check which search engine is being usedRelaunch Safari and conduct a search to check which search engine is being used
Znovu sputte Safari a proveďte vyhledávání, aby jste zjistili jaký vyhledávač je použit.

Otevřete Safari webový prohlížeč a proveďte vyhledávání, aby jste viděli výsledky vyhledávání vašeho defaultního vyhledávače.

V příkladu výše uvidíte, že defaultní vyhledávač byl změněn z Google na DuckDuckGo.

2. Změna vyhledávače v Chrome

1. Spusťte Chrome

Chrome dovoluje vybrat ze čtyř vyhledávačů. Defaltní je Google. Navíc Chrome vám dovoluje nadefinovat vlastní vyhledávač.

Ke změně defaultního vyhledávače, spusťte Chrome kliknutím na kompas ikonu.

2. Podívejte se jaký vyhledávač je používán.

Spusťte Chrome a proveďte hledání, aby jste zjistili jaký vyhledávač je používán. V příkladu výše Chrome používá Google vyhledávač.

V Chrome je defaultní vyhledávač Google.

3. Vyberte předvolby

Jděte do Chrome > předvolby k otevření panelu předvoleb pro webový prohlížeč.

4. Vyberte předvolby hledání


Chrome otevře Nastavení v nové záložce. Najděte sekci hledat, na webové stránce k vidění předvoleb pro Chrome.

5. Změňte vyhledávač

Safari defaultně používá Google pro hledání. Je možné si vybrat z následujících vyhledávačů

 • Google
 • Bing
 • Yahoo
 • Ask Jeeves

Použijte vysunutou nabídku k vybrání preferovaného prohlížeče.

Můžete zavřít nastavení webové stránky, pokud chcete.

6. Spusťte Chrome

Otevřete okno Chrome webový prohlížeče a roveďte vyhladávání vaším defaultním vyhladávačem.

V příkladu výše uvidíte, že defaultní vyhledávač byl zaměněn z Google na Bing.

3. Nastavení vlastního vyhledávače V Chrome

Výhoda Chrome oproti Safari je ve schopnosti si nadefinovat vlastní vyhledávače a nastavit je jako defaultní.

Safari jen umožní vybrat jeden ze čtyř, bez možnosti si je upravit dle vašich potřeb.

1. Úprava vyhledávače

Otevřete stránku Nastavení v Chrome dostaňte se do Chrome > předvolby nebo klikutím na ikonu nahoře ve webovém prohlížeči.

Sjeďte dolů na stránce dokud neuvidíte sekci vyhledávače.

Klikněte na Správu vyhledávačů... Tlačítko k otevření nastavení vyhledávačů.

Dokončete políčka pod Jiné vyhledávače k definování nového vyhledávače.

V tomto příkladu si přeji nakonfigurovat vyhledávač DuckDuckGo. V levém políčku jsem zadal jméno vyhledávače. V prostředním políčku zadám jméno domény vyhledávače. V pravém políčku zadám URL vyhledávání

Za prvé zjistit URL, navštívit DuckDuckGo ve webovém prohlížeči a zadat výraz vyhledávání. V mém příkladu jsem zadal envanto jako termín pro vyhledávání. Zkopíroval jsem URL do adresního řádku a vložil ho do pravého políčka v nastavení Chrome vyhledávače.

URL které jsem zkopíroval je: https://duckduckgo.com/?q=envato&ia=about

Je to malá změna která vyžaduje zaručení že zadaný vyhledávač bude fungovat jak se učekává. V tomto příkladu, mažu vyhledávaný termín envanto a zaměním ho za %s.

Vyhledávací termín bude vypadat následovně : https://duckduckgo.com/?q=%s&ia=about

2 Nastavte vyhledávač na Defaultní vyhledávač

Myší přejeďte po URL vyhledávání, modře Make default políčko a klikněte do něj a udělejte z tohoto vyhledávače defaultní vyhledávač.

3 spusťte Chrome a otestujte vyhledávací funkce

Jděte na záložku nové stránky a napište co chcete hledat. Nyní když Chrome vyhledává, bude používat vyhledávač který jste nadefinovali. V tomto příkladu výše, Chrome používá DuckDuckGo jako defaultní vyhledávač.

Závěr

V tomto tutoriálu jsem vám ukázal jak změnit defaultní vyhledávač ja v Safari tak i v Chrome. Safari pouze dovoluje vybrat jeden ze čtyř předdefinovaných vyhledávačů

Chrome dovolí výběr ze čtyř před-definovaných vyhledávačů a ještě víc jak jsem ukázal můžete nadefinovat i jiné vyhledávače.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Computer Skills tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.