Advertisement
  1. Computer Skills
  2. Workflow

Workflow a Automatizace iPhone  IV

by
Read Time:4 minsLanguages:

Czech (Čeština) translation by Jan Stastny (you can also view the original English article)

Workflow je iOS aplikace, která přináší mocné automatizační fíčury do iPhone spojením odlišných aplikací a akcí obsažených v této sérii.

  • Základy použití Workflow
  • Jak použít proměnné ve Workflow
  • Přijmutím uživatelského vstupu a prací s kontrolou ve Workflow.

V tomoto tururiálu budeme stavět na tom co jsme obsáhli v předešlých tutoriálech, takže je důležité být seznámen se Workflow či mít přečtené předešlé tutoriály.

V tomto tutoriálu si vyzkoušíme jednu z nejlepších fíčur Workflow. Můžete ořezávat, měnit velikosti, kombinovat a dělat další věci s obrázky. iPhone je nejpopulárnější foťák na světě, atak tyto fíčury jsou tak zejména užitečné

Příklad Workflow

V tomto tutoriálu uvedu obecný cíl úprav a nahrávání obrázku ve workflow. Použitím  akce, mám jedno workflow pro mnoho odlišných věcí. Přijmu obrázek a potom povolím jednoduché úpravy do různých velikostí a použiju vodoznak a nahraji na sociální sítě dle mého výběru a uložím do galerie obrázků

Tento druh akce opravdu demonstruje jak odlišné úkoly můžou být jednoduše zvládnuty s workflow.

Vybudování Workflow

před startem, si budete budete potřebovat vytvořit vodoznak. Podívejte se na můj. Nejjednodušší je vytvořit si PNG s vaším jménem.

Ideální by bylo, kdyby pozadí bylo průhledné. Uložte obrázek do iPhone, který použijete k vytvoření nového alba zvaného Watermarks. Přidejte obrázek do tohoto alba.

watermarkwatermarkwatermark
Můj vodoznak.

Když už máte vodoznak, začněte s workflow. Vytvořte nový normání, dejte mu jméno a něco jako Photo processing

Vytáhněte si vodoznak, aby byl použitelný pro později. V sekci Find Photo přidejte filtr a nastavte pro album vodoznaky.

adding watermarkadding watermarkadding watermark
Vytahování si vodoznaku

Vytáhněte si obrázek pro jeho úpravy.

Přidejte akci Select Photos. Také přidejte sekci Edit Image. Obě jsou v kategorii Photos & Videos

adding and editingadding and editingadding and editing
akce přidávávání a upravování

Jako další změňte velikost obrázku. Přidejte akci Choose From Menu v kategorii Scripting

Přidejte vhodnou Prompt/nápovědu, a číslo pro upravování velikosti kterou potřebujte. Já potřebuji 120px a 600px. Také přidávám Don't možnost pro případ, že nechci změnit mé rozhodnutí.

control flowcontrol flowcontrol flow
První proud akcí control

Pod první možností, přidejte akci Resize Image. Nastavte width/šířku na vhodnou hodnotu. Opakujte proces v druhé nabídkové možnosti. Nechte Don't prázdné.

resizingresizingresizing
možnosti úprav velikosti 

Přidejte vodoznak. Já chci možnost přidat či ne, záleží na tom kde sdílím, tekže přidám další akci z nabídky.  Možnosti by měly být Yes a No.

control flow watermarkcontrol flow watermarkcontrol flow watermark
Přidání akce control pro přidání vodoznaku

Pod možností Yes, přidejte akci překrýt obrázek

Pro variable/proměnné, použijte Magic Variables možnost a vyberte první proměnné fotky. Postarejte se o to, že Show Image Editor je zaškrtnutý kvůli přesouvání, změnám velikostí a změnám průhledností vodoznaku.

water mark addingwater mark addingwater mark adding
Akce pro přidání vodoznaku.

Nechte možnost No prázdnou. Nyní je na čase  otestovat workflow a zjistit zda korektně funguje. Spustě a vyberte test image. Pokud vše funguje pokračujte v práci.

Pokud ne ujistěte se, že jste dělali správně jednotlivé kroky

succesful testsuccesful testsuccesful test
úspěšný test.

Workflow funguje perfektně takže co je zapotřebí udělat je provést akci na konečném obrázku. První věc je přidat akci Save to Photo Album. Můžete vybrat Album  či obrázek uložit je co Camera roll.

savingsavingsaving
ukládání obrázku

Konečně přidejte některé další z akcí Choose from Menu s možností Yes/No. Přidejte jednu z nich pro každou sociání síť. Jeden bude přidán na facebook a jeden na instagram.

control flow socialcontrol flow socialcontrol flow social
kontrolní proud pro sociální média.

Pod možností Yes v publikujte na facebook, přidejte Post on Facebook akci. Pod možností Yes publikujte na Instagram přidejte Post on Instagram akci

Najdete obě možnosti pod Sharing. Ještě jednou nechte možnost No prázdnou.

actionactionaction
Workflow v akci.

A je to. Spusťte workflow a ujistěte se, že vše funguje tak jak má.Jak vidíte, je tu mnoho možností. Můžete upravovat obrázek, přidat vodoznak, publikovat na facebook, nebo jen upravovat velikost a uložit na telefon.

Zabalení 

Workflow a jeden z nejlepších způsobů jak kontrolovat váš iPhone.

Bez Workflow, kroky v aplikaci by vyžadovaly zapojení různých aplikací, ukládání několika kopií a dalších věcí.Workflow je jednoduché řešení na několik kliků pro většinu vašich procesních potřeb.

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.