Advertisement
  1. Computer Skills
  2. OS X

Transfer Time Machine zálohy na nový disk.

Scroll to top
Read Time: 3 min

Czech (Čeština) translation by Jan Stastny (you can also view the original English article)

Kvůli životnosti pevných disků, je důležité dělat zálohy v Time Machine každých pár let, nebo když disk prokazuje známky stárnutí. Je důležité při zálohování v Time Machine, přemisťovat soubory na nový disk správně, aby nedošlo k poškození záloh.

V tomto tutoriálu vám ukážu jak připravit nový externí disk pro použití v Time Machine a jak přemístit již existující zálohy na nový disk.

Příprava nového disku pro Time Machine

poznámka: Tento proces vymaže všechny data z externího disku. Pokud máte některá důležitá data na disku, ujistěte se že si je zálohujete předem.

Ještě před přenesením záloh, si budete potřebovat připravit nový disk pro použití Time Machine kompatiilního zálohovacího disku, tím že ho naformátujete na OS X compatibilní disk.

Začněte zapnutím nového disku do Maca a spusťte diskovou utilitu která je ve složce aplikace. či hledáním ve spotlightu. Podívejme se na levo v diskové utilitce a klikněte na jméno nového externího disku.

Formatting a new external drive for use with Time MachineFormatting a new external drive for use with Time MachineFormatting a new external drive for use with Time Machine
Formátování nového externího disku pro použití aplikace Time Machine.

Klikněte na Erase záložku uprostřed okna.  Ujistěte se že jste vybrali formát Mac OS Extended (Journaled)  pojmenujte disk a klikněte na tlačítko Erase v dolním pravém rohu diskové utility.

Disk bude promazán a bude připraven pro použití aplikace Time Machine.

Zakázání Time Machine na existujícím zálohovacím disku

Time Machine musí být zakázán na současném zálohovacím disku. Provedení této operace je jednoduché. V apple Toolbaru klikněte na tlačítko Time Machine.

Z Vysunuté nabídky, klikněte na Open Time Machine Preferences.

Disabling Time Machine on the old backup drive Disabling Time Machine on the old backup drive Disabling Time Machine on the old backup drive
Zakázání Time Machine na originálním zálohovacím disku.

V pravém okně je posouvač s OFF/ON sjeďte s ním do pozice OFF. Time Machine zálohy se již nebudou umisťovat na tento disk.

Přemisťování Time Machine záloh na  nový disk

Zapněte nový zálohovací disk do Maca zatímco současný  zálohovací disk je také zapojen. Otevřete dvě nová okna Finderu a držte stisknuté klávesy Command-N a kliknqte na Finder aplikace.

V jednom okně Finderu, se dostaňte do existující Time Machine zálohy (disk který jsem právě zakázali) a vyberte Backups.backup složku, tím že do ní kliknete. Ve druhém okně se dostaňte do nového disku.

Moving existing Time Machine backups to a new drive Moving existing Time Machine backups to a new drive Moving existing Time Machine backups to a new drive
Přesouvání Time Machine na nový zálohovací disk.

Přetáhněte Backups.backup složku do nového disku a počkejte na to až se složka přenese celá kompletně na nový disk. Tato složka obsahuje  všechny existující Time Machine zálohy a koresponduje s informacemi, takže přesun zabere trošku času.

Poznámka: pokud několik maců sdílí existující Time Machine disk, jednotlivá záloha může být přemístěna vytvořením složky se značkou Backups.backupdb na novém Time Machine disku.Složka na existujícím disku a manuálním  přetažením záloh do nové vytvořené složky.

Nastavování nového Time Machine zálohovacího disku.

Nastavit Time Machine k záloze na nový disk. Klikněte na ikonu Time Machine z Apple nabídky a klikněte na  Open Time Machine Preferences z vysunuté nabídky.

Select the newly setup drive to have Time Machine backup to the new drive Select the newly setup drive to have Time Machine backup to the new drive Select the newly setup drive to have Time Machine backup to the new drive
Vyberte nově nastavený disk k tomu aby jste měli zálohu na novém disku.

Klikněte na tlačítko Select Disk.  Z vysunuté nabídky vyberte jméno nové Time Machine záložního disku a klikněte na tlačítko Use Disk v dolním pravém rohu nabídky.

Time Machine se vas zeptá jestli přestat používat  starý Time Machine záložní disk k ukládání záloh, nebo nebo zálohy překlopit na nový disk. Vyberte možnost která pro vás bude nejlepší  a Time Machine začne zálohovat na nový disk.

Úspěch

V tomto tutoriálu jsem vám ukázal jak připravit nový zálohovací disk pro aplikaci Time Machine a jak bezpečně přesunout existující zálohy na nový disk.

Pro více Time Machine tipů a triků, mrkněte na tutoriály tyto tutoriály Getting Started With Time MachineHow To Control Time Machine From Terminal.


Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Computer Skills tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.