Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Computer Skills
  2. OS X
Computers

Hur Du Använder VPN på din Mac

by
Difficulty:IntermediateLength:LongLanguages:

Swedish (Svenska) translation by Patrik Larsson (you can also view the original English article)

En VPN anslutning tillåter dig att säkert ansluta till ett annars privat nätverk över internet. Din Mac har inbyggd support för att använda VPN anslutningar och i denna guide ska vi gå igenom hur vi ställer in, hanterar och ansluter en VPN anslutning. Som avlutning, går vi igenom hur man sätter upp sin egen VPN server.

Vad är VPN?

VPN står för Virtuellt Privat Nätverk. Om du har filer på en server på jobbet, så är den servern troligtvis inte tillgänlig publikt (åtkomlig över internet) och ligger troligtvis bakom en brandvägg. Använda en VPN är mycket mer säkert än att öppna portar på en brandvägg, vilket kan vara en säkerhetsrisk. Eftersom mer och mer arbetare reser och/eller arbetar hemifrån så kräver företagen ett säkert sätt för de anställda att komma åt filer och annat material medan man fortfarande håller en hög säkerhet.

In kommer då VPN, ett säkert sätt att säkert ansluta till ett privat nätverk över internet. Att använda en VPN anslutning är precis som att vara på kontoret. Föreställ dig att du är hemma och du inser att du behöver något från en server eller en intern hemsida på kontoret. En VPN anslutning är precis som att ha en väldigt lång ethernet kabel som du pluggar in i din Mac som är ansluten till nätverket på ditt arbete.

VPN Användningar

Distans Anslut till ett Nätverk på Jobbet

Som vi tog upp, när du är på jobbet så kan du komma åt alla filer på arbetets servrar. När du är på väg hem så har du inte möjlighet att komma åt några filer på jobbet. Med en VPN anslutning så är det precis som att du är på samma nätverk som du är på jobbet. När du är ansluten så kan du komma åt alla filer precis som på jobbet via arbetets normala IP adress.

With a VPN connection you can establish a secure connection to an otherwise private (and inaccessible) network
Med en VPN anslutning så kan du ansluta med en säker anslutning till ett annars privat (och otillgängligt) nätverk

Kryptera Din Internet Surf

Eftersom en VPN anslutning är säker så är all data som sänds krypterad. När du sitter på ett kafé och surfar så kan det du surfar på vara övervakat. De flesta VPN mjukvarorna (som i OS X) inkluderar ett val där du skickar all internet trafik - inte bara när du ansluter mot ditt VPN mål, såsom ditt arbete - att passera över VPN anslutningen, därav kryptera din anslutning och öka säkerheten på allt du gör online.

Var någon annanstans i Världen

När du ansluter till en sida på internet över en VPN anslutning så ser de flesta sidor dig som att du ansluter där din VPN server är lokaliserad. Förvirrad? Låt mig förklara.

Låt oss säga att du är i London på en resa och du är fast på ditt hotellrum i ett par timmar. Om du försöker ansluta till en sida som bara är tillgänglig i USA (som Hulu), så ser du ett meddelande som förklarar att du inte kan använda tjänsten eller sidan. Om din VPN server är lokaliserad i USA och du ansluter dig till den för att försäkra dig om att din internet trafik passerar via VPN anlsutningen, så kan du ansluta till sidan.

With a VPN connection you can take on the network connection of the VPN server and browse the web as though you’re in a different country
Med en VPN anslutning så kan du ansluta där VPN servern finns lokaliserad och surfa precis som att du befinner dig i ett annat land

Anledning till detta är att när du är ansluten via VPN, så befinner du dig på det nätverket. Du kommer ha en lokal IP adress på det nätverket där din VPN anslutning finns, och din internet trafik kommer starta från där din VPN server är lokaliserad. Vilket resulterar i, för de flesta sidor, att din placering faktiskt är där VPN servern är lokaliserad. Här följer en förklaring på detta.

Det finns massor med hemsidor där du testar din internet hastighet, en av de mest populära är Speedtest.net. Om jag kör ett hastighets test från min nuvarande position, så får jag feedback på min bredbands hastighet och vart min närmsta test server finns (i detta fallet är det Skipton, England).

The speed test shows the nearest testing server as well as ISP information
Testet visar min närmsta test server och min ISP (internet service provider) information

Nu, när jag ansluter via en VPN till en Amerikansk server, så försäkrar jag mig om att all internet trafik skickas via min VPN och provar köra hastighets testet igen. Nu tror sidan att min närmsta server finns i Miami! Detta beror på att hastighets testet baserar din position utifrån vart din VPN server finns lokaliserad.

When using a VPN connection, the speed test believes I am located near Miami
När jag använder en VPN anslutning så tror hastighets testet att jag befinner mig nära Miami

Beroende på din VPN server och anslutning så kommer du se ett dramatiskt tapp på din internet hastighet.

Tips: För användare med begränsad åtkomst till internet, såsom Kina, så är många sidor som vi tar för givet (Facebook och Twitter) blockade. Några användare förbigår detta med hjälp av tjänster såsom en VPN.

Konfigurera en VPN Anslutning

Det är några saker du behöver innan du konfigurerar en VPN anslutning:

VPN Server Adress

Detta är IP adressen vi behöver av VPN servern. Den kan också vara en fullt kvalificerad domän (FQDN) såsom vpn.mycompany.com, beroende på hur den blivit konfigurerad.

Användarnamn och Lösenord

Alla VPN anslutningar har ett användarnamn och lösenord, dessa är normalt sett konfigurerade av din IT administratör.

Anslutnings Typ

Det finns två typer av VPN anslutningar, L2TP och PPTP. Båda tillåter en säker anslutning, dock är L2TP den bättre av de två. Detta som ett tillskott till användarnamn och lösenord, L2TP anslutningar kan ha en delad hemlighet. Detta är en så kallad hemlig kod som alla VPN användare måste lägga till i deras anslutning.

Hur Du Ansluter Din Mac via VPN

För att konfigurera en VPN anslutning på din Mac så behöver du följande.

  1. Server IP adress eller fullt kvalificerat domän namn
  2. Andvändarnamn och lösenord
  3. Anslutnings typ (L2TP or PPTP)

I den här guiden kommer jag använda mig av fejkade uppgifter. Även om det finns "gratis" VPN tjänster där ute som vi skulle kunna använda oss av, så tar jag säkerheten på din Mac (och min) väldigt allvarligt! Om du vill lära dig mer om kommersiella VPN tjänster så går jag igenom dessa lite senare.

Alla VPN konfigurationer kan matas in via Systeminställningar, under Nätverk i inställningspanelen.

Steg 1: Öppna Systeminställningar och välj sedan Nätverk

Step 1: Open System Preferences and then select Network
Steg 1: Öppna Systeminställningar och välj sedan Nätverk
Network Preferences
Nätverksinställningar

Steg 2: Klicka + och välj sedan VPN under gränssnittsalternativ i inställningspanelen. Specifiera typ av anslutning, PPTP eller L2TP.

Step 2: Click + and then select VPN under the interface option. Specify either PPTP or L2TP
Steg 2: Klicka + och välj sedan VPN under gränssnittsalternativ i inställningspanelen. Specifiera typ av anslutning, PPTP eller L2TP.

Steg 3: Välj Konfiguration och sedan Lägg till Konfiguration. Namnsätt som “Server 1”.

Step 3: Select Configuration and then Add Configuration. Name it
Step 3: Välj Konfiguration och sedan Lägg till Konfiguration. Namnsätt som “Server 1”.

Tips: I steget ovan så sa jag åt dig att lägga till en konfiguration namnsatt som "Server 1". Detta steget är dock helt frivilligt och du kan lägga det under standard konfigurationen. Anledningen till detta är att några användare kan finna att de har multipla VPN inställningar. OS X kan hantera flera VPN anslutningar via att man konfigurerar dem. Till exempel, du kan ha en VPN profil (i ett annat namn för dina VPN inställningar) för ett kontor i USA eller ett i Australien.

Steg 4: Ange VPN serverns IP adress (eller FQDN) och användarnamn.

Step 4: Enter the VPN server’s IP address (or FQDN) and user name.
Steg 4: Ange VPN serverns IP adress (eller FQDN) och användarnamn.

Steg 5: Välj Autensieringsinställningar… och skriv sedan in lösenordet. Notera: Om du angav L2TP som VPN typ så är detta även panelen för att ange din delade hemlighet.

Step 5: Select Authentication Settings and then enter the password.
Steg 5: Välj Autensieringsinställningar och skriv sedan in lösenordet.
Note: If you selected L2TP as the VPN type then this is panel is where you’d also enter the shared secret
Notera: Om du angav L2TP som VPN typ så är detta även panelen för att ange din delade hemlighet.

Steg 6: Försäkra dig om att Visa VPN-status i menyraden är markerad, klicka sedan Utför.

-Sådär, nu är du redo. I din meny så ser du en ny ikon som nästan ser ut som en bagage bricka. Klicka på den och välj sedan Anslut VPN. När du är ansluten kommer du se att en timer har startat.

When a VPN connection is established, you will see a timer on the menu bar
När en VPN anslutning är etablerad så ser du en timer i menyn

Nu när vi etablerat en VPN anslutning, gå tillbaka till Systeminställningar och du kommer se anslutnings information, bland annat din VPN's IP adress.

System Preferences will also display connection details such as IP address and time connected
Systeminställningar kommer också visa anlutningsinformation såsom IP adress och tid du har varit ansluten

Skicka All Trafik över VPN

Som standard så kommer din Mac bara skicka nödvändig trafik via din VPN, såsom att ansluta till en file server eller andra maskiner eller sidor som ligger på samma nätverk som VPN servern. Detta beror på att de flesta VPN anslutningar kan vara ganska slöa, så din Mac vill inte slöa ner din internet upplevelse i onödan. Men, vi kan åsidosätta detta.

Gå tillbaka till Systeminställningar och välj Avancerat.

Go back in System Preferences and select Advanced.
Gå tillbaka till Systeminställningar och välj Avancerat.

Direkt så ser vi ett val där man kan Skicka all trafik över VPN-anslutning. Klickar man i och sparar så kommer din Mac att skicka all trafik över VPN. Detta är normalt sett inte rekommenderat då detta kan göra så din internetanslutning blir väldigt slö och du kanske inte kan ansluta till visa servrar eller skrivare på nätverket där du som person befinner dig.

För att all data ska passera över en VPN när alternativet är aktiverat så måste vi sätta en tjänsteorder. Detta är den ordning som din Mac skickar data över nätverket. Vi måste ha VPN som första val på listan. För att göra detta, välj kugghjulsikonen för att aktivera menyn och välj Ange tjänsteordning. Härifrån kan du dra tjänsterna i önskad ordning, och se till att VPN är första valet.

Set the VPN to be the highest in the list of services
Sätt VPN som förstaval

Detta är emellertid nödvändigt ifall du behöver tillgång till en sida som bara finns tällgänglig i ett annat land, som vi diskuterade tidigare. Gå tillbaka till våra tidiga exempel, om du befinner dig i England och du behöver tillgång till en sida som bara finns tillgänglig i USA, genom att aktivera detta alternativ så kommer du få tillgång till den sidan.

Skaffa ett VPN Konto

Många användare har tillgång till en VPN profil via sitt arbetes IT avdelning. Om du vill ha en VPN för personligt bruk så finns det många tjänster som erbjuder ett VPN konto för en låg månadskostnad.

Ett sådant företag är Strong VPN, som erbjuder VPN konton från $7 (runt 50kr) till $30 (runt 210kr) i månaden, beroende på vad du behöver. De erbjuder VPN konton i många länder runt om i världen och deras priser varierar beroende på tjänst och på hur länge du vill betala för på en gång (oftast billigare att betala per år än månadsvis).

Tips: Var försiktig med vilken VPN leverantör du väljer. Även om din trafik är krypterad, så är det alltid bättre att välja ett företag med gott rykte framför något som verkar för bra för att vara sant.

Kör Din Egen VPN Server

Du kan använda OS X Server, men om du har en Mac till övers som kan köra Leopard eller högre, så kan du lägga till en VPN funktionalitet till standard versionen av OS X genom en smidig liten app som kallas iVPN (utvärderingsversion tillgänglig, £14.99 (runt 180kr).

iVPN has an extremely simple setup that you can easily customise and manage accounts on.
iVPN har enormt simpla inställningar där du enkelt sätter upp och konfigurerar dina konton på.

Du behöver veta din routers IP adress (känd som extern eller WAN IP adress). Om den är statisk, så ändras den inte och du kan använda denna till din VPN server adress. Om den är dynamisk (vilket ändras), så rekommenderar jag att man använder en tjänst så som Dynamic DNS (DDNS) om din router stöd för det. Du får då ett allmänt domän namn, såsom myname.dyndns.org som är tillägnat din externa IP adress. Med Dynamisk DNS så uppdaterar din router automatiskt domännamnet när din IP adress ändras, vilket gör att du alltid kan ansluta.

Innan du använder iVPN, se till att den Mac du vill ska använda det har en statisk IP adress och se till att du aktiverat port forwarding. Portarna du behöver skicka till din Mac är följande:

  • TCP - 1701 and 1723
  • UDP 500

Nu kan du ansluta till ditt hemmanätverk via VPN var du än är. Din internet uppkoppling kommer vara säker och använder du Time Capsule eller lagring via nätverket, så kommer du även åt dessa.

Avlutning

I denna guide så har vi pratat om användningsområden för VPN, hur man sätter upp en anslutning och även hur man stället in en ny server. Använder du VPN anslutningar för jobb eller hemma? Använder du en kommerciell VPN leverantör? Tala gärna om det i kommentarsfältet nedan!

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.