Advertisement
  1. Computer Skills

Tự động hóa iPhone với Workflow III

Scroll to top
Read Time: 6 min
This post is part of a series called Automating the iPhone With Workflow.
Automating the iPhone With Workflow II

() translation by (you can also view the original English article)

Workflow là một ứng dụng tự động hóa iOS mạnh mẽ mà tôi đã khám phá qua hai hướng dẫn trước. Nó không điều khiển quá nhiều hệ thống của bạn như các ứng dụng tự động hóa trên macOS như Keyboard Maestro hoặc BetterTouchTool nhưng nó vẫn có thể làm được nhiều việc.

Với Workflow, bạn có thể kết hợp chuỗi các hành động từ các ứng dụng khác nhau. Hàng tá ứng dụng khác nhau—từ OmniFocus cho đến Facebook—có thể được sử dụng thông qua Workflow.

Trong hướng dẫn đầu tiên của loạt bài này, tôi đã khái quát các khái niệm cơ bản về việc sử dụng Workflow. Trong hướng dẫn thứ hai, tôi đã khai thác việc sử dụng các biến trong các quy trình công việc. Bạn nên đọc kỹ cả hai hướng dẫn này trước khi tiếp tục. Bạn cũng cần cài đặt Workflow, bạn có thể tải nó về với giá 2,99£/2,99$ từ App Store trên iOS để thực hiện theo.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ đi sâu hơn vào các biến và đồng thời tìm hiểu việc chấp nhận đầu vào từ người dùng và sử dụng các kỹ thuật điều khiển dòng trong một quy trình công việc.

Giải thích về Điều khiển Dòng

Trong lập trình, các kỹ thuật điều khiển dòng là những thứ tương tự như if-else và các vòng lặp for. Chúng cho phép bạn đưa ra một loạt các hành động sẽ được thực hiện nếu một điều nào đó xảy ra và một loạt các hành động khác sẽ được thực hiện nếu một điều khác xảy ra. Chúng là một trong những nền tảng quan trọng nhất của lập trình và các ứng dụng tự động hóa.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ lấy thông tin đầu vào từ người dùng (đó là bạn và tôi) và sau đó, tùy thuộc vào phản hồi mà họ cung cấp, thực thi một loạt các hành động khác nhau.

Những gì Tôi đang Xây dựng

Quy trình công việc này phức tạp hơn một chút so với những quy trình đã được xây dựng trong hai hướng dẫn trước, vì vậy trước khi đi vào chi tiết, hãy để tôi đặt ra mục tiêu cần đạt được.

Hiện tại, tôi có một nhóm nhỏ gồm ba người bạn mà tôi thường xuyên gặp gỡ để uống hoặc cà phê; Tôi sẽ gọi họ là Tom, Dick, và Harvey. Có bốn địa điểm khác nhau mà chúng tôi thường xuyên đến. Thật bất tiện khi nhắn tin cho từng người một để lên kế hoạch trước cho buổi tối vì vậy chúng tôi sẽ xây dựng một quy trình công việc để tự động hóa nó.

Những gì nó sẽ làm là cho phép chúng tôi lựa chọn bốn địa điểm mà bạn bè của tôi và tôi thường xuyên đến, sau đó, tùy thuộc vào nơi nào mà chúng tôi chọn, nó sẽ gởi tin nhắn cho Tom, Dick và Harvey và hỏi họ có họ muốn tham gia không.

Mặc dù đây là một trường hợp sử dụng nửa thực tế, nhưng tôi đang xây dựng quy trình công việc này như là ví dụ về cách bạn có thể sử dụng các kỹ thuật điều khiển dòng trong quy trình công việc của bạn. Đừng ngại điều chỉnh mọi thứ theo ý bạn muốn khi bạn thực hiện theo.

Xây dựng Quy trình Công việc

Tạo một quy trình công việc Normal (Bình thường) mới và đặt tên nó là Evening Plans.

Việc đầu tiên tôi sẽ làm là thêm một biến gọi là Venue (Địa điểm). Trong hướng dẫn trước, tôi dựa vào Magic Variables của Wordflow nhưng lần này tôi sẽ tự mình làm điều đó.

Từ các hành động Scripting, hãy chọn hành động Set Variable. Thiết lập giá trị của Variable thành Venue.

setting variablesetting variablesetting variable
Thiết lập biến Venue.

Tiếp theo, từ các hành động Scripting, thêm một hành động Choose from Menu.

choose from menuchoose from menuchoose from menu
Thiết lập hành động Choose from Menu.

Một menu sẽ bật lên từ đó tôi có thể chọn địa điểm. Tôi muốn liệt kê bốn cái quán mà chúng tôi thường lui tới: Crewzer, Scandi, O'ConnellsSnesko.

choose from menuchoose from menuchoose from menu
Thiết lập hành động Choose from Menu.

Thêm từng nhắc nhở này để tạo ra một tuỳ chọn điều khiển dòng mới. Nếu tôi chọn Crewzer, tất cả các hành động ở dưới Crewzer sẽ chạy. Nếu tôi chọn Scandi, thì tất cả những hành động ở đó sẽ chạy. Tôi sẽ thêm các tùy chọn đó.

Tôi sẽ bắt đầu với Crewzer. Từ hành động Text, chọn Text và thêm nó bên dưới Crewzer.

adding textadding textadding text
Thêm một hành động Text.

Thêm từ Crewzer vào hộp Text và ở bên dưới, từ các hành động Scripting, thêm hành động Add to Variable. Thiết lập Venue cho Variable

text and variabletext and variabletext and variable
Hoàn tất các tùy chọn Crewzer.

Tiếp theo, lặp lại bước trước cho tất cả các địa điểm khác. Thêm một hành động Text với tên địa điểm và một hành động Add to Variable và thêm nó với Venue.

finishing other venuesfinishing other venuesfinishing other venues
Hoàn tất các địa điểm khác.

Điều khiển dòng đã được thiết lập xong, bây giờ là lúc để sử dụng tất cả chúng.

Bên dưới End Menu, thêm một hành động Text khác; Đây sẽ là tin nhắn được gửi đi. Nhập tin nhắn mà bạn muốn, thêm biến Venue từ menu Variables khi bạn cần đến nó.

setting up textsetting up textsetting up text
Thiết lập nội dung tin nhắn.

Tiếp theo gửi tin nhắn. Thêm một hành động Send Message từ các hành động Sharing và thêm người nhận đầu tiên, trong trường hợp này là Tom.

setting message to sendsetting message to sendsetting message to send
Gửi tin nhắn.

Bạn có thể thêm tất cả những người nhận vào một hành động Send Message, sau đó tin nhắn được gửi đi dưới dạng nhóm tin. Trong trường hợp này, chúng tôi không muốn điều đó. Tôi muốn họ cảm thấy từng người được mời.

Để khắc phục điều này, hãy thêm hai hành động Send Message nữa, một cho Dick và một cho Harvey.

Setting up recipientsSetting up recipientsSetting up recipients
Hoàn tất Quy trình Công việc.

Như vậy là đã xong, hãy nhấp vào nút Play để kiểm tra hành động.

The workflowThe workflowThe workflow
Minh hoạ quy trình công việc hoàn chỉnh.

Bạn sẽ được yêu cầu chọn địa điểm và sau đó tên địa điểm sẽ được tự động điền vào mỗi tin nhắn. Bạn sẽ phải nhấn gửi mỗi lần nhưng sau đó quy trình công việc sẽ tiếp tục chạy.

Tóm tắt

Workflow là một ứng dụng rất hữu ích; Bạn có thể xây dựng những quy trình công việc rất đơn giản hoặc cực kỳ phức tạp hơn nhiều những cái mà tôi đã xây dựng trong hướng dẫn này.

Mặc dù quy trình công việc này chưa thật sự hữu ích, nhưng tất cả các công cụ và kỹ thuật mà chúng tôi sử dụng để thực hiện thì rất có ích. Riêng điều khiển dòng, là điều cần thiết để xây dựng các quy trình công việc mạnh mẽ.

Advertisement
Did you find this post useful?
Want a weekly email summary?
Subscribe below and we’ll send you a weekly email summary of all new Computer Skills tutorials. Never miss out on learning about the next big thing.
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.