Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Computer Skills
  2. Windows 10

Cách tạo một ổ USB cài đặt Windows 10 trên máy Mac

Read Time: 6 mins

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Dai Phong (you can also view the original English article)

Nếu, giống như tôi, bạn đang tò mò và/hoặc tận hưởng việc thử nghiệm công nghệ sau đó bạn muốn vọc nó với một hệ điều hành khác.

Trong hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thế nào để tạo một ổ USB có khả năng khởi động Microsoft Windows 10 bằng cách sử dụng máy Mac. Có thể là bạn hiện không có một máy tính Windows để làm điều này hoặc có thể bạn muốn tạo ra các thứ với một máy Mac thay vì phải dùng đến Windows.

Chuẩn bị

Đối với hướng dẫn này, bạn sẽ cần những thứ sau đây:

  • Máy tính Mac của Apple
  • ISO tải về của Windows 10
  • Một ổ USB 8GB hoặc nhiều hơn

Phần mềm mà tôi sẽ sử dụng để tạo USB cài đặt là:

  • OS X Yosemite 10.10.5
  • Boot Camp Assistant

Không nhất thiết phải sử dụng Yosemite. Quá trình thực hiện là như nhau cho các phiên bản gần đây của OS X.

Tài về tập tin ISO của Windows 10

Trước tiên cần tải về một bản sao ISO của Windows 10, bạn sẽ cần phải đăng nhập trước.

Downloading a Windows 10 ISO from Microsoft InsiderDownloading a Windows 10 ISO from Microsoft InsiderDownloading a Windows 10 ISO from Microsoft Insider
Tải về ISO của Windows 10 từ Microsoft Insider

Để tải về Windows 10, bạn sẽ cần phải có đăng ký chương trình Windows Insider với một Microsoft Account ID.

Chương trình này tương tự như Developer của  Apple và tham gia miễn phí. Nếu bạn không có một Microsoft Account ID hoặc tài khoản đăng nhập Windows Insider, bạn có thể tạo một cái tại insider.windows.com.

Tạo USB Cài đặt

Một khi bạn đã tải về ISO của Windows 10, bạn sẽ tạo USB cài đặt bằng cách sử dụng của Boot Camp Assistant của Apple.

Boot Camp Assistant thường được sử dụng để phân vùng ổ cứng của máy Mac để mà nó có thể được khởi động vào hệ điều hành Mac OS X hoặc Microsoft Windows.

Trong trường hợp này, Boot Camp Assistant sẽ chỉ được sử dụng để tạo USB cài đặt và cần phải chú ý để không phân vùng ổ cứng bên trong, hoặc SSD, bên trong máy Mac.

Nếu bạn không chắc, hãy sao lưu Mac trước khi bạn tiến hành. Bạn sẽ có một sao lưu thường xuyên, dù sao, cũng không có vấn đề gì.

1. Cắm ổ đĩa USB 8GB trống

Insert a blank USB drive of at least 8GB in capacityInsert a blank USB drive of at least 8GB in capacityInsert a blank USB drive of at least 8GB in capacity
Cắm một ổ USB trống ít nhất là 8GB

Ổ đĩa USB mà bạn sẽ sử dụng sẽ hoàn toàn bị ghi đè bởi quá trình, vì vậy bạn cần chắc chắn rằng bất kỳ dữ liệu trên ổ đĩa USB được sao lưu ở nơi khác. Ngoài ra, hãy sử dụng một ổ USB mới hoàn toàn, còn trống để an tâm.

Lưu ý, ổ USB phải có tối thiểu là 8GB. Có thể sử dụng một USB 16GB, hoặc lớn hơn nếu bạn không có ổ 8GB.

2. Chạy Boot Camp Assistant

Tiện ích Boot Camp Assistant nằm trong Applications > Utilities. Bạn có thể di chuyển đến thư mục này này và nhấp chuột vào ứng dụng để khởi động nó.

Using Spotlight to find and launch Boot Camp AssistantUsing Spotlight to find and launch Boot Camp AssistantUsing Spotlight to find and launch Boot Camp Assistant
Sử dụng Spotlight để tìm kiếm và khởi động Boot Camp Assistant

Một cách nhanh hơn là nhấn kết hợp Command-Spacebar, để bật Spotlight. Gõ Boot Camp Assistant để tìm tiện ích và nhấn Enter để khởi động nó.

Bạn sẽ thấy rằng Spotlight đã tìm thấy tiện ích ngay sau khi bạn nhập từ đầu tiên.

Nếu bạn dùng Alfred, bạn có thể tìm thấy Boot Camp Assistant bằng cách nhấn kết hợp Option-Spacebar, gõ Boot Camp Assistant để tìm tiện ích và nhấn Enter để khởi động nó.

Boot Camp Assistant introductionBoot Camp Assistant introductionBoot Camp Assistant introduction
Màn hình Giới thiệu của Boot Camp Assistant

Khi bạn đã đọc phần giới thiệu, hãy nhấn Continue.

Chọn các tác vụ trong Boot Camp

Boot Camp Assistant có thể thực hiện ba tác vụ:

  1. Tạo ra một USB cài đặt Windows cho Windows 7, hoặc mới hơn
  2. Tải về phần mềm hỗ trợ Windows mới nhất từ Apple
  3. Cài đặt Windows 7 hoặc mới hơn trên máy Mac
Boot Camp tasks the option to install must be deselectedBoot Camp tasks the option to install must be deselectedBoot Camp tasks the option to install must be deselected
Các tác vụ trong Boot Camp, phải bỏ tuỳ chọn cài đặt (Install)

Tất cả ba tùy chọn này được chọn theo mặc định. Bạn sẽ cần phải bỏ chọn tùy chọn 3, Install Windows 7 or later version, nếu không Boot Camp Assistant sẽ tiến hành phân vùng ổ đĩa bên trong của máy Mac. Đây là phần không cần thiết của quá trình tạo USB cài đặt.

Boot Camp tasks the option to install has been deselectedBoot Camp tasks the option to install has been deselectedBoot Camp tasks the option to install has been deselected
Các tác vụ của Boot Camp, tùy chọn cài đặt đã được bỏ

Khi bạn chỉ có tuỳ chọn 1 và 2 được chọn, hãy bấm vào Continue.

4. Định vị trí ISO để tạo ổ USB có khả năng khởi động

Để tạo ra một ổ đĩa USB có khả năng khởi động cho Windows 10, hãy chọn tập tin ISO của Windows 10 mà bạn đã tải về trước đó.

Rất có thể bạn đã được tải về trong thư mục Downloads. Nếu vậy, Boot Camp Assistant có thể cũng đã xác định được nó và tự điền đường dẫn của tập tin ISO.

Selecting the destination USB drive for Windows 10 to be installedSelecting the destination USB drive for Windows 10 to be installedSelecting the destination USB drive for Windows 10 to be installed
Chọn ổ đĩa USB cần để cài đặt Windows 10

Nếu không, bấm Choose... và điều hướng đến tập tin ISO tải về và chọn nó.

Đảm bảo rằng Destination Disk được thiết lập thành ổ đĩa USB mà bạn đã cắm vào Mac.

Preparing the USB drive to be formattedPreparing the USB drive to be formattedPreparing the USB drive to be formatted
Chuẩn bị ổ đĩa USB để định dạng

Nhấn Continue để tiến hành việc xóa và định dạng ổ đĩa USB.

5. Cấu hình

Formatting the USB driveFormatting the USB driveFormatting the USB drive
Định dạng ổ đĩa USB
Copying Windows FilesCopying Windows FilesCopying Windows Files
Sao chép các tập tin Windows
Downloading Apples Windows Support SoftwareDownloading Apples Windows Support SoftwareDownloading Apples Windows Support Software
Tải về Phần mềm hỗ trợ Windows của Apple

Hãy để Boot Camp Assistant làm nhiệm vụ của nó. Nó sẽ mất một lúc để định dạng và tạo USB boot cài đặt.

6. Hoàn tất

Khi quá trình tạo ổ đĩa USB boot cài đặt đã hoàn tất.

Completion of the Windows 10 bootable USB drive creation processCompletion of the Windows 10 bootable USB drive creation processCompletion of the Windows 10 bootable USB drive creation process
Quá trình tạo USB có khả năng khởi động Windows 10 đã hoàn tất

Boot Camp Assistant sẽ hiển thị một thông báo nói rằng Your bootable USB drive has been created. Ổ đĩa USB sẽ được đổi tên thành WININSTALL.

Nhấp vào Quit để đóng Boot Camp Assistant.

Ổ đĩa USB cài đặt bây giờ đã hoàn tất. Nhấp chuột phải vào biểu tượng WININSTALL, trên Desktop, và chọn Eject "WININSTALL".

Secondary-click on the WININSTALL icon on the desktop and select Eject WININSTALLSecondary-click on the WININSTALL icon on the desktop and select Eject WININSTALLSecondary-click on the WININSTALL icon on the desktop and select Eject WININSTALL
Nhấp chuột phải vào biểu tượng WININSTALL, trên Desktop, và chọn Eject "WININSTALL".

Ổ đĩa USB có khả năng khởi động Windows 10 bây giờ đã hoàn tất và sẵn sàng cho việc triển khai trong cấu hình máy tính mới.

Tóm tắt

Trong bài này tôi đã hướng dẫn bạn cách để tạo ra một ổ đĩa USB cài đặt Windows 10 cho các mục đích cài đặt lại Windows 10 hoặc cài đặt Windows 10 trên máy tính mới.

Advertisement
Did you find this post useful?
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.