Unlimited WordPress themes, graphics, videos & courses! Unlimited asset downloads! From $16.50/m
Advertisement
  1. Computer Skills
  2. Productivity

Taming the Elephant: Mẹo và thủ thuật tuyệt vời dành cho Evernote

by
Read Time:12 minsLanguages:

Vietnamese (Tiếng Việt) translation by Thai An (you can also view the original English article)

Ngoài khả năng sử dụng, Evernote đi kèm với một số công cụ đồng bộ khá mạnh mẽ cho tất cả các nhu cầu ghi chú của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn chưa đào sâu vào tất cả những gì Evernote có thể làm, thì có thể bạn sẽ không biết được tất cả những gì ứng dụng này cung cấp hoặc cách bạn có thể tích hợp Evernote vào luồng công việc của bạn. Từ tự động hóa cho đến tìm kiếm nâng cao, chúng ta sẽ làm cho Evernote bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn cho bạn.


Email và Evernote

Có một ứng dụng di động cho mọi thiết bị dành cho Evernote, nhưng nếu bạn không có điện thoại trong tay, hãy sử dụng máy tính của người khác hoặc dễ tìm thấy hơn, bạn có thể tự gửi email cho chính mình về những ghi chú, hình ảnh và thậm chí cả âm thanh. Đây cũng là một cách tuyệt vời để lưu các email quan trọng một cách nhanh chóng. Bạn sẽ có địa chỉ email của riêng mình, tương tự như username.e456n@m.evernote.com hoặc một cái gì đó tương tự, nhưng nếu bạn thấy spam hiển thị trong sổ ghi chép Evernote của bạn, thì bạn có thể đặt lại địa chỉ email của mình.

Using your email address provided by Evernote, you can email notes to your Evernote notebooks.Using your email address provided by Evernote, you can email notes to your Evernote notebooks.Using your email address provided by Evernote, you can email notes to your Evernote notebooks.
Sử dụng địa chỉ email do Evernote cung cấp, bạn có thể gửi email ghi chú cho sổ ghi chép Evernote của mình.

Bất kỳ ghi chú nào bạn gửi đến địa chỉ email cá nhân của bạn sẽ nằm trong sổ ghi chép mặc định của bạn, nhưng bạn có thể sử dụng dòng tiêu đề của email của bạn để ghi chú vị trí vào đúng vị trí. Nếu bạn muốn ghi chú mới của bạn tự tìm đường đến sổ ghi chép trang trí nhà của bạn, chỉ cần thêm @homedecorating vào cuối của chủ đề email. Để gắn thẻ ghi chú, hãy gắn một số thẻ bắt đầu bằng dấu # ở cuối.

Bạn có thể sử dụng địa chỉ email Evernote để nhanh chóng lưu và sắp xếp các email dự án vào sổ ghi chép Evernote hoặc quản lý giao hàng và theo dõi email. Chỉ cần đảm bảo rằng bất cứ khi nào một email liên quan tìm được đường vào hộp thư đến của bạn, thì bạn chuyển tiếp email đó đến địa chỉ email Evernote của bạn, với dòng chủ đề và thẻ chính xác của máy tính xách tay. Những lá cờ của hộp thư đến tự động là một cách tuyệt vời để nhắc nhở chính bạn có được những email quan trọng đó vào Evernote.


Tự động hóa Evernote

Evernote có thể được sử dụng nhiều hơn là chỉ ghi chú hoặc quản lý dự án. Với khả năng kết nối với rất nhiều dịch vụ và cài đặt trên bất kỳ thiết bị nào, Evernote cũng tạo ra một ứng dụng ghi nhật ký tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi tự hào về việc tự động hóa và cố gắng làm như vậy, tôi chưa bao giờ có thể cập nhật nhật ký hàng ngày.

Evernote có thể được sử dụng nhiều hơn là chỉ ghi chú hoặc quản lý dự án. Với khả năng kết nối với rất nhiều dịch vụ và cài đặt trên bất kỳ thiết bị nào, Evernote cũng tạo ra một ứng dụng ghi nhật ký tuyệt vời.

Với Evernote, tôi không phải làm vậy. Để bắt đầu và hoàn toàn tự động, bạn sẽ cần một tài khoản với IFTTT. Viết tắt cho từ "If this, then that (Nếu điều này, sau đó)," IFTTT canh chừng các tác nhân và sau đó thực hiện các hành động. Bạn sẽ phải cung cấp cho dịch vụ này một số quyền truy cập khá rộng rãi vào các phương tiện truyền thông xã hội khác nhau và thậm chí cả tài khoản email, nhưng "công thức " của nó đi theo tính tự động hóa, đặc biệt là khi hợp tác với Evernote.

Một ví dụ tuyệt vời là lưu ảnh Instagram của bạn vào Evernote. Nhưng có thể bạn không muốn lưu mọi ảnh Instagram. Đôi khi bạn chỉ chụp một bức ảnh một người có bộ râu dài trên một chiếc xe đạp cao, và bạn không cần phải nhớ anh ta mãi mãi. IFTTT sẽ giúp bạn.

This is a sample of your IFTTT recipe; a tagged Instagram photo becomes a note in Evernote.This is a sample of your IFTTT recipe; a tagged Instagram photo becomes a note in Evernote.This is a sample of your IFTTT recipe; a tagged Instagram photo becomes a note in Evernote.
Đây là một ví dụ về công thức IFTTT của bạn; một bức ảnh Instagram được gắn thẻ sẽ trở thành một ghi chú trong Evernote.

Công thức của bạn sẽ giống như thế này: Bất cứ khi nào bạn tải ảnh mới lên Instagram, được gắn thẻ “diary” nhưng chỉ khi được gắn thẻ “diary”, IFTTT cũng sẽ chuyển nó sang Evernote. Thiết lập sổ ghi chép Diary đặc biệt trong Evernote để lưu giữ tất cả những ký ức của bạn, và IFTTT sẽ xếp ảnh Instagram vào sổ ghi chép cụ thể đó nếu bạn nói như vậy. Bạn cũng có thể chọn thêm ảnh vào ghi chú hiện có thay vì tạo ghi chú mới.

Các công thức tương tự có thể được tạo cho các bản cập nhật của Facebook, các tweet với #diary hoặc các mục nhập Google Calendar quan trọng. Chỉ cần nói cho IFTTT biết từ khóa nào đang được tìm kiếm và nó sẽ kéo các sự kiện quan trọng, mà bạn muốn lưu vào nhật ký tự động của mình.

A similar recipe would pull your Facebook status updates into an Evernote diary.A similar recipe would pull your Facebook status updates into an Evernote diary.A similar recipe would pull your Facebook status updates into an Evernote diary.
Một công thức tương tự sẽ kéo các cập nhật trạng thái Facebook của bạn vào nhật ký Evernote.

Tôi bao gồm các liên kết đến một vài công thức IFTTT mà tôi đã tạo, nhưng bạn cũng có thể tạo công thức của riêng mình hoặc duyệt qua các công thức do cộng đồng tạo. Bầu trời là giới hạn và bạn thực sự có thể làm cho IFTTT làm việc cho bạn, vì vậy tôi khuyến khích bạn xem xét cách thức đặt các công thức của tôi và cố gắng biến chúng thành của riêng bạn. Tôi đã trình bày cách bạn có thể sử dụng IFTTT để tạo ra một nhật ký Evernote tự động, nhưng cách bạn sử dụng các công cụ tự động trong tay thực sự là tùy thuộc vào bạn.


Tìm kiếm Evernote nâng cao

Khi bạn đã có những ghi chú đó vào Evernote, bạn cần tìm chúng. Bạn biết rằng bạn có thể tìm kiếm các ghi chú và sổ ghi chép của mình trong Evernote, nhưng có thể bạn không biết mức độ mạnh mẽ của công cụ tìm kiếm Evernote. Dưới đây là một số tìm kiếm tuyệt vời mà bạn có thể không sử dụng nhưng thực sự nên sử dụng.

Advanced searches help you sort through your bazillions of notes.Advanced searches help you sort through your bazillions of notes.Advanced searches help you sort through your bazillions of notes.Tìm kiếm nâng cao giúp bạn sắp xếp thông qua các bazillion ghi chú của bạn.

todo:*

Tìm kiếm này sẽ trả về tất cả các ghi chú bao gồm danh sách đánh dấu. Tương tự, "todo:true" và "todo:false" sẽ tìm các hộp kiểm được đánh dấu và không đánh dấu, một cách tương ứng. (Nếu bạn chưa sử dụng hộp kiểm, chúng có sẵn từ trình đơn Format hoặc bằng cách chọn công cụ hộp kiểm trong thanh công cụ chỉnh sửa ghi chú.)

intitle:

Tìm kiếm “intitle:KEYWORD” sẽ trả về tất cả các ghi chú bao gồm từ khóa đó trong tiêu đề.

notebook:

Nếu bạn chỉ muốn tìm kiếm trong một sổ ghi chép cụ thể, hãy sử dụng công thức này cùng với tiêu đề sổ ghi chép và từ khóa. Ví dụ: “notebook:NOTEBOOKTITLE KEYWORD.”

If you'll get lots of extraneous results, you can search just within a single notebook, narrowing your focus.If you'll get lots of extraneous results, you can search just within a single notebook, narrowing your focus.If you'll get lots of extraneous results, you can search just within a single notebook, narrowing your focus.Nếu bạn nhận được nhiều kết quả không liên quan, bạn có thể tìm kiếm ngay trong một sổ ghi chép đơn, thu hẹp phạm vi của bạn.

any:

Sử dụng tìm kiếm này với nhiều cụm từ để trả lại các ghi chú chứa bất kỳ cụm từ nào. Thông thường, Evernote sẽ cố gắng khớp tất cả các cụm từ tìm kiếm.

-tag:

Công thức tìm kiếm này sẽ trả về tất cả các ghi chú không có thẻ được tìm kiếm.

created:and updated:

Các tìm kiếm được tạo và cập nhật tìm các ghi chú dựa trên thời điểm chúng được tạo lần đầu hoặc khi được cập nhật lần cuối. Evernote yêu cầu ngày đó phải được định dạng như YYYYMMDD, vì vậy bạn sẽ tìm kiếm “created:20120101” cho một ghi chú được tạo vào ngày 1 tháng 1 năm 2012. bạn cũng có thể tìm kiếm các ghi chú được tạo hoặc cập nhật trong vài ngày trước bằng cách tìm kiếm “updated:day-7.”

resource:

Nếu bạn đang tìm kiếm ghi chú có hình ảnh được nhúng hoặc tập tin phương tiện khác, bạn có thể sử dụng tìm kiếm nguồn tài nguyên. Nếu bạn đang tìm kiếm bất kỳ ghi chú nào có chứa hình ảnh, hãy thử tìm kiếm “resource:image/*” nhưng nếu bạn chỉ muốn ghi chú bao gồm hình ảnh PNG, bạn sẽ tìm kiếm “resource:image/PNG”.

Tìm kiếm đã lưu

Khi bạn đã tìm kiếm một thứ gì đó thường xuyên, bạn có thể bắt đầu nghĩ rằng sẽ có một cách tốt hơn. Vâng, chắc chắn là có. Nó được gọi là tìm kiếm đã lưu. Không giống như các thẻ, sẽ chỉ hiển thị tất cả các ghi chú được gắn với một thẻ cụ thể, nếu bạn sử dụng công cụ sửa đổi tìm kiếm mà chúng ta đã nói ở trên, bạn có thể thực sự chắc chắn với các truy vấn của mình.

You can save searches in the Edit menu.You can save searches in the Edit menu.You can save searches in the Edit menu.Bạn có thể lưu các tìm kiếm trong menu Edit.

Để tạo tìm kiếm đã lưu, trước tiên hãy nhập truy vấn tìm kiếm của bạn. Kiểm tra xem kết quả có nhìn đúng không; nếu không, hãy tinh chỉnh cụm từ tìm kiếm của bạn. Khi bạn đã tìm ra loại kết quả bạn muốn xem, hãy nhấp vào menu Edit, chọn Find và chọn Save Search.

Nếu bạn sử dụng công cụ sửa đổi tìm kiếm mà chúng ta đã nói ở trên với các tìm kiếm đã lưu, bạn có thể thực sự chắc chắn với các truy vấn tìm kiếm của mình.

Nhập tên cho tìm kiếm mới của bạn, tốt nhất là một thứ gì đó mô tả và nhấp vào OK. Lần tới khi bạn nhấp vào trường tìm kiếm Evernote, tìm kiếm lưu của bạn sẽ xuất hiện bên dưới các tìm kiếm gần đây nhất của bạn. Nhấp vào các tìm kiếm bất kỳ đã lưu nào của bạn để thực hiện lại tìm kiếm đó.

Your new saved search will show up below your recent searches when you click in the search field.Your new saved search will show up below your recent searches when you click in the search field.Your new saved search will show up below your recent searches when you click in the search field.Tìm kiếm đã lưu mới của bạn sẽ hiển thị bên dưới các tìm kiếm gần đây của bạn khi bạn nhấp vào trường tìm kiếm.

Hợp nhất hai hoặc nhiều tài khoản Evernote

Nếu bạn đang cố tận dụng tối đa Evernote và nếu bạn đang đọc hướng dẫn này thì đây có thể là trường hợp của bạn, có thể bạn đang duy trì hai hoặc nhiều tài khoản Evernote. Bạn có thể đang quản lý tài khoản cá nhân và một tài khoản cho công việc hoặc một tài khoản dự án cụ thể riêng biệt với tài khoản chính của bạn. Nếu bạn đã quyết định muốn hợp nhất các tài khoản, thật dễ dàng mang các sổ ghi chép từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Bạn sẽ không thể hợp nhất các tài khoản Evernote, vì vậy bạn sẽ phải chọn một tài khoản mà bạn muốn tiếp tục làm việc.

Trước tiên, hãy quyết định bạn muốn giữ tài khoản nào, tài khoản mà bạn sẽ tiếp tục quản lý. Bạn sẽ không thể hợp nhất các tài khoản Evernote, vì vậy bạn sẽ phải chọn một tài khoản mà bạn muốn tiếp tục làm việc.

Right-click on the notebooks you want to export to get started.Right-click on the notebooks you want to export to get started.Right-click on the notebooks you want to export to get started.Nhấp chuột phải vào sổ ghi chép mà bạn muốn xuất để bắt đầu.

Đăng nhập vào tài khoản khác và bắt đầu xuất sổ ghi chép của bạn. Bạn sẽ thực hiện việc này bằng cách nhấp chuột phải vào từng tên sổ ghi chép và chọn “Export Notes From...” Chọn vị trí cho tập tin đã xuất và đảm bảo bạn chọn xuất dưới dạng loại tập tin ENEX hoặc bạn sẽ gặp trục trặc. Để giữ thẻ của bạn, hãy đảm bảo chọn hộp đó, khi bạn xuất tập tin.

Mở tài khoản Evernote bạn muốn sử dụng trên máy Mac. Nhấp vào File và chọn Import Notes. Điều hướng đến tập tin ENEX mà bạn muốn nhập. Evernote sẽ tạo một sổ ghi chép cục bộ mới với tập tin được nhập, nhưng bạn có thể chọn đồng bộ hóa nó đầy đủ một cách dễ dàng. Lặp lại quá trình này cho mỗi tập tin cho đến khi bạn nhập tất cả sổ ghi chép của mình.

Once your notebook is imported, choose to sync it or use it as a 'local' notebook.Once your notebook is imported, choose to sync it or use it as a 'local' notebook.Once your notebook is imported, choose to sync it or use it as a 'local' notebook.Sau khi nhập sổ ghi chép của bạn, hãy chọn đồng bộ hóa sổ ghi chép hoặc sử dụng sổ ghi chép dưới dạng sổ ghi chép 'cục bộ'.

Tạo các ghi chú mẫu cho Evernote

Có những thứ khác bạn có thể làm với các tập tin ENEX. Ví dụ, bạn có thể tạo các mẫu ghi chú. Nếu bạn có một định dạng ghi chú mà bạn sử dụng nhiều lần, và bạn thấy rằng bạn mất thời gian tạo lại về cơ bản cùng một ghi chú với các giá trị khác nhau, các mẫu có thể là một sự thúc đẩy thực sự cho luồng công việc Evernote của bạn.

Đầu tiên, điều hướng đến Macintosh HD/Library/Scripts/ và tạo một thư mục có tiêu đề “Evernote” hoặc một cái tên nào đó rõ ràng. Đây là nơi bạn sẽ giữ script đó để làm cho mẫu hoạt động nhưng sau đó chúng ta đến với phần này sau. Cách tốt nhất để đến thư mục Scripts là bấm vào menu Go trong Finder và chọn Computer. (Nếu bạn giữ Option trong khi nhấp vào Go để mở Library, bạn sẽ đến sai địa điểm.)

Create a folder for your template scripts.Create a folder for your template scripts.Create a folder for your template scripts.Tạo thư mục cho script mẫu của bạn.

Tôi có tất cả các mẫu Evernote của tôi trong một thư mục con trong thư mục Dropbox của tôi, nhưng bạn có thể chọn đặt chúng trong Documents hoặc ở nơi khác.

Bây giờ bạn cần quyết định nơi bạn muốn các mẫu thực tế tồn tại. Tôi có tất cả các mẫu Evernote của tôi trong một thư mục con trong thư mục Dropbox của tôi, nhưng bạn có thể chọn đặt chúng trong Documents hoặc ở nơi khác. Tạo một thư mục trong Documents của bạn hoặc bất cứ nơi nào bạn thích và gọi nó là "Evernote Templates". Bây giờ chúng ta có thư mục script và thư mục mẫu của chúng ta đã hoàn thành, là chúng ta có thể làm việc.

Trong Evernote, tạo ghi chú "template". Hãy nghĩ về ghi chú mẫu của bạn như một ghi chú mẫu , ví dụ cho tất cả các ghi chú khác cùng loại của nó. Bạn sẽ cần ghi chú này rất chung chung, hữu ích nhiều lần nữa. Tuy nhiên, bạn có thể tạo nhiều mẫu, do đó, đừng ngại tạo nhiều mẫu cho các sổ tay, dự án, khách hàng khác nhau hoặc bất kỳ thứ gì bạn đang làm việc.

Tiếp theo, bạn sẽ xuất ghi chú. Tìm ghi chú trong danh sách ghi chú của bạn trong sổ ghi chép đó và nhấp chuột phải vào ghi chú đó. Chọn “Export Note...” và một lần nữa, bạn sẽ muốn xuất dưới dạng loại tập tin ENEX. Chọn thư mục mẫu Evernote mà chúng ta đã tạo trước đó làm đích đến.

Bây giờ bạn có thể mở ghi chú đã xuất của mình trong trình chỉnh sửa văn bản và xóa dấu thời gian. Dấu thời gian là mọi thứ giữa  <created></created> and the <updated></updated> tags. Xóa tất cả mớ hỗn độn đó. Không có gì nên ở trong đó. Nếu bạn không có được dấu thời gian đó được xóa, khi bạn cuối cùng nhập lại mẫu của bạn, nó sẽ được đính kèm sai ngày.

Bạn cũng có thể xóa thông tin giữa các thẻ vĩ độ, kinh độ và độ cao nếu bạn lo lắng về việc gây nhầm lẫn thông tin vị trí của mình. Khi bạn hoàn tất, hãy lưu mẫu đã chỉnh sửa.

The highlighted section is what you should be on the lookout for.The highlighted section is what you should be on the lookout for.The highlighted section is what you should be on the lookout for.Phần được đánh dấu là những gì bạn cần tìm kiếm.

Để đưa mẫu của bạn trở lại Evernote, bạn sẽ tạo một script bằng Trình AppleScript Editor. Trong khi điều đó nghe có vẻ đáng sợ, thì thực sự nó rất đơn giản.

Để đưa mẫu của bạn trở lại Evernote, bạn sẽ tạo một script bằng Trình AppleScript Editor. Trong khi điều đó nghe có vẻ đáng sợ, nó sẽ rất đơn giản. Mở Trình AppleScript Editor, được đặt tại Applications/Utilities/AppleScript Editor. Tạo một AppleScript mới bằng cách sử dụng mã sau:

Đảm bảo bạn cập nhật đường dẫn đến vị trí mẫu thực tế, bao gồm tên người dùng của bạn và thư mục bạn đã chọn để chứa các mẫu Evernote của mình. Nhập tên của sổ ghi chép đích chắc chắn như tên xuất hiện trong Evernote. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo sổ ghi chép “Default” hoặc “Inbox” để đồng ý mẫu mới của bạn.

Your script should look something like this in the AppleScript Editor.Your script should look something like this in the AppleScript Editor.Your script should look something like this in the AppleScript Editor.Script của bạn sẽ trông giống như thế này trong Trình AppleScript Editor.

Tìm thư mục Evernote mà chúng ta đã tạo trong Macintosh HD/Library/Scripts/ và lưu script mới dưới dạng nội dung đáng nhớ và mô tả, vì bạn có thể đang tạo nhiều script mẫu hơn. Ví dụ: nếu mẫu này giúp bạn theo dõi thông tin thư mục, hãy đặt tên cho tập tin AppleScript là "Bibliography Note" hoặc nội dung tương tự. Trước khi bạn thoát khỏi AppleScript Editor, hãy mở tùy chọn ứng dụng và chọn xem trình đơn Script trong thanh trình đơn. Điều đó sẽ làm cho việc nhập các script của bạn dễ dàng hơn rất nhiều.

Bây giờ bạn có thể thử script của bạn. Nhấp vào biểu tượng AppleScript trong thanh trình đơn và chọn mẫu của bạn từ thư mục Evernote. Bạn có thể thấy một thông báo ngắn gọn khi script chạy. Sau một vài giây, hãy kiểm tra Evernote để xác nhận ghi chú mới của bạn đã được tạo. Nếu bạn gặp phải bất kỳ sự cố nào, hãy thử đặt các mẫu của bạn trong thư mục cấp cao hơn, nhưng hãy nhớ cập nhật script của bạn, để nó biết vị trí cần tìm.

Your script will be under Evernote in the Script menu in the menu bar.Your script will be under Evernote in the Script menu in the menu bar.Your script will be under Evernote in the Script menu in the menu bar.Script của bạn sẽ nằm trong Evernote trong menu Script trong thanh trình đơn.

Kết luận

Với sự toàn năng của Evernote, ứng dụng này có sẵn trên mọi hệ điều hành và thiết bị có thể tưởng tượng được, có rất nhiều thứ bạn có thể làm với nó ngay từ đầu. Chỉ cần đồng bộ hóa ghi chú từ điện thoại của bạn đến từ máy tính này đến máy tính khác của bạn là đủ khiến tôi yêu thích nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tuy nhiên, với một chút tìm hiểu và bí quyết, bạn có thể đưa các tính năng ghi chú và đồng bộ hóa của Evernote lên cấp độ tiếp theo và thực sự tùy chỉnh sổ ghi chép của bạn cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Hy vọng rằng bạn đã dễ dàng học được một số thủ thuật trong ngày hôm nay hoặc bắt đầu nghĩ về Evernote theo một cách mới. Bạn có đang sử dụng Evernote một cách đặc biệt khéo léo hoặc bạn có biết một công cụ thực sự thông minh mà chúng ta đã bỏ lỡ không? Hãy chia sẻ trong phần bình luận nhé!

Advertisement
Advertisement
Looking for something to help kick start your next project?
Envato Market has a range of items for sale to help get you started.